Gmina Chojnów

Wodociągi i kanalizacja

  • -

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku,wprowadzone zostają ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Tabela 1. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę 
Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m³ Stawka opłaty abonamentowej           zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy
netto brutto  netto brutto
0 1 2 3 4 5
1 Grupa W1 3,21 3,47 3,16 3,41
2 Grupa W2 3,21 3,47 1,60 1,73
           
           
Tabela 2. Ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzenia ścieków 
Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m³ Stawka opłaty abonamentowej           zł/ punkt poboru/okres rozliczeniowy
netto *brutto  netto brutto
0 1 2 3 4 5
1 Grupa OŚ 1 11,48 12,40 3,16 3,41
2 Grupa OŚ 2 11,48 12,40 0,38 0,41
3 Grupa OŚ 3 11,48 12,40 1,60 1,73
4 Grupa OŚ 4 11,48 12,40 3,16 3,41
5 Grupa OŚ 5 11,48 12,40 0,38 0,41
6 Grupa OŚ 6 11,48 12,40 1,60 1,73
           
           
           
Taryfowe grupy odbiorców usług. 
Taryfowa grupa odbiorców usług   Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
Zaopatrzenie w wodę                                  Grupa W 1 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego
Zaopatrzenie w wodę                                  Grupa W 2 Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym gmina Chojnówza wodę pobraną na cele z art. 22 Ustawy, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ1  Gospodarstwa domowe rozliczane wyłącznie za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowyc, tj. wodomierza na własnym ujeciu
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ2 Gospodarstwa domowe korzystające z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczane za ilość odprowadzonych  ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ3 Gospodarstwa domowe rozliczane wyłącznie za ilosć odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ4 Pozostali odbiorcy rozliczaniu wyłącznie nwyłącznie za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów innych przyrządów pomiarowych, tj. wodomierze na własnym ujęciu
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ5 Pozostali odborcy korzystający z usług wodociągowo - kanalizacyjnych rozliczaniu za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytów wodomierza głównego
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Grupa OŚ6 Pozostali odbiorcy rozliczaniu wyłącznie za ilośc odprowadzonych ścieków na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
   
*Zgodnie z uchwałą nr XV.116.2019 Rady Gminy Chojnów, z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla GZGKiM w Chojnowie na rok 2020 r. dopłata do 1m3 ścieków wynosi 5,95 zł brutto. 

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka