Gmina Chojnów

Program profilaktyki próchnicy

  • alt: foto. dziecko myjące zęby

Rusza bezpłatny program profilaktyki próchnicy dla dzieci w gminie Chojnów

Od maja w Gminie Chojnów rusza Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chojnów. - Cieszę się, że poprzez edukację prozdrowotną, promocję zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę jako samorząd bezpośrednio przyczynimy się do poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w naszym regionie - komentuje Wójt Andrzej Pyrz.

Próchnica zębów należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób w populacji dzieci i młodzieży. Choroba ta w krótkim czasie prowadzić może do zniszczenia twardych tkanek zęba. Wpływa nie tylko na stan całego narządu żucia, ale także na ogólny stan zdrowia dziecka.
Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia odbiły się niekorzystnie na opiece stomatologicznej. Ograniczono liczbę usług stomatologicznych świadczonych ze środków publicznych w ramach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz zlikwidowano gabinety stomatologiczne w większości placówek oświatowych.  Powyższe czynniki doprowadziły do znacznego ograniczenia dostępności do stomatologicznych zabiegów profilaktyczno- leczniczych u dzieci.  
Zgodnie z projektem, program profilaktyki próchnicy na terenie gminy Chojnów ma być realizowany w latach 2018-2020. W całości finansowany będzie ze środków budżetu gminy a jego koszt to nieco ponad 103 tys. zł. Głównym celem programu jest obniżenie wartości wskaźnika występowania próchnicy zębów oraz poprawa stanu uzębienia dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat zamieszkujących Gminę Chojnów. Oprócz dzieci i młodzieży, grupę docelową programu stanowią ich rodzice i opiekuni prawni.
Tryb zapraszania do programu
Na stronie internetowej gminy zostanie umieszczona informacja o rozpoczęciu oraz zasadach uczestnictwa w Programie.
Rodzice zostaną poinformowani o wdrożeniu programu podczas wywiadówki w szkole lub też podczas zebrania w przedszkolu/żłobku. W programie w części diagnostyczno-profilaktycznej wezmą udział dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę.
Projekt zakłada, że w programie weźmie udział ok. 1 300 osób, co stanowi około 70% populacji docelowej. Kryterium kwalifikacji   do wzięcia udziału w programie będzie:
    • wiek,
    • zamieszkanie na terenie gminy Chojnów,
    • oraz pisemna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych).
Wszelkie świadczenia będą udzielane uczestnikom bezpłatnie.
Planowane interwencje w ramach programu obejmują działania:
    • edukacyjne skierowane do dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych)
    • oraz badanie stomatologiczne (ocena stanu zdrowia jamy ustnej, instruktaż higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia i zgryzu oraz oznaczeniem wskaźnika puw/PUW).

Program ma za zadanie zwiększyć dostępność do specjalistycznej opieki stomatologicznej dla dzieci w wieku 1-18 lat z terenu Gminy Chojnów. Obecnie dzieci mają możliwość korzystania tylko z niektórych świadczeń stomatologicznych oferowanych w ramach ubezpieczenia w NFZ. W ramach programu edukacja dzieci będzie odbywać się podczas cyklicznych pogadanek w grupach około 20-30-osobowych. Ponadto dzieci podczas przeglądów profilaktycznych będą brały udział w indywidualnych rozmowach edukacyjnych. Zakres zagadnień, który ma być poruszany podczas edukacji rodziców ma dotyczyć m.in. zbilansowania odpowiedniej diety, nauki szczotkowania zębów, odpowiedniego dbania o higienę jamy ustnej, zagrożeń wynikających z nieleczenia zębów, a także skutków rozwoju próchnicy i wad zgryzu – informuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz. 

  • -

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka