Gmina Chojnów

Fundusze Unijne

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)”

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

W związku z oszczędnościami, które udało się uzyskać w przetargu dotyczącym „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)” Gmina Chojnów zyskała możliwość budowy kolejnych etapów sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kolonia Kołłątaja. W dniu 30.06.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Komunalnym Hemiz-Bis sp. z o.o. na kontynuację zadania tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja - etap II "B, C." Zadanie opiewa na wartość 582 318,48. Planowany termin realizacji to 28.10.2021 r. Zadanie zrealizowane przy pomocy środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Pragniemy poinformować, że prace dotyczące realizacji etapu I tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonia Kołłątaja oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia) powoli dobiegają końca.

Cel operacji: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej

Przewidywane efekty/wyniki operacji: W wyniku operacji zostanie wybudowane 5,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Dodatkowo zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej w celu zasilenia nowo powstałych działek budowlanych, jako przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości 0,2275 km. Dzięki zadaniu wzrośnie poziom życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) i Kolonia Kołłątaja.

 

9k=

  • data: 2021-06-30
  • 2021-03-03 (9)
  • 2021-03-03 (7)

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka