Gmina Chojnów

Fundusze Unijne

  • 7907

Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chojnów z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

23 lipca br. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznane środki trafią do trzydziestu beneficjentów z subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego.
14 lipca Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz podpisał z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznanie pomocy w wysokości 1.624.186,00 zł na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
23 lipca br. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W imieniu Wójta Gminy Chojnów, Andrzeja Pyrza promesę z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego odebrał Zastępca Wójta, Grzegorz Styrkowiec. 

Srodki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Cel operacji: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej.

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi a obszarach wiejskich”
Poddziałanie: „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

Przewidywane efekty/wyniki operacji: W wyniku operacji zostanie wybudowane 4,4315 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Dodatkowo zaplanowano wykonanie sieci wodociągowej w celu zasilenia nowo powstałych działek budowlanych, jako przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej o łącznej długości 0,2275 km. Dzięki zadaniu wzrośnie poziom życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) i Kolonia Kołłątaja.

  • IMG_20200723_095526 (Kopiowanie)
  • promesa
  • PromesyJG1_01

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka