Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

Harmonogram spisu stanu wodomierzy na LUTY 2021 r.

GRZEGORZ KUROŚ

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

LUTY

1.

Osetnica

1

2.

Okmiany

2-3

3.

Krzywa

4

4.

Groble

5

5.

Stary Łom

8

6.

Witków

9

7.

Jerzmanowice

10

8.

Biskupin

11

9.

Zamienice

12

10.

Jaroszówka

15

11.

Goliszów

16

12.

Biała

17-18

13.

Biała Kolonia

14.

Kolonia Kołłątaja

15.

Konradówka

19

16.

Piotrowice

22

17.

Gołaczów

22

18.

Michów

 

ODCZYTY RADIOWE DOKONYWANE SĄ W MIEJSCOWOŚCIACH:

DOBROSZÓW, STRUPICE, DZWONÓW, PAWLIKOWICE, CZERNIKOWICE, BUDZIWOJÓW, GOŁOCIN, NIEDŹWIEDZICE, ROKITKI

 

UWAGA

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje,  iż od miesiąca lutego 2021r. wznowiona zostaje praca inkasenta w terenie. Inkasent będzie dokonywał odczytu wodomierza bezpośrednio w lokalu. Inkasent  nadal nie będzie pobierał opłat od klientów w terenie. W przypadku obaw dotyczących wizyty inkasenta, lub w przypadku osób przebywających na kwarantannie, prosimy o wcześniejszy kontakt z inkasentem pod numerem telefonu 536 305 984.

W trakcie wizyty inkasenta, prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności tj. zasłonięcie ust i nosa oraz o stosowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m.

 

Gminny Zakład informuje również, iż od lutego 2021 r. nowym inkasentem jest Pan Grzegorz Kuroś.

 

 

Biuro Obsługi Klienta nadal nie prowadzi bezpośredniej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe usługi prowadzone są bez zakłóceń.

Obsługę Klientów prowadzimy poprzez bieżący kontakt telefoniczny i mailowy.

- sekretariat 76 81 88 461 ( sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl)

- biuro obsługi klienta 76 81 88 461 w. 73.

 

Opłat za wodę i ścieki można dokonywać przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

 

Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by do spraw pilnych podchodzić indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź mailowym.

Należy podkreślić, że sytuacja jest wyjątkowa i bardzo liczymy na Państwa zrozumienie oraz współpracę w tym trudnym czasie.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

 

TELEFONY PRACOWNIKÓW GZGKiM W CHOJNOWIE - DYŻURNI

- 534 533 807

- 534 533 611

Przerwa w dostawie wody !

GZGKIM informuje, ze dnia 24.11.2020 roku od godz. 12.00 do godz. 17.00 nastapi przerwa w dostawie wody w miejscowosciach Groble, Stary Lom, Biskupin, Rokitki, Zamienice. Jaroszowka, Biala, Kolonia Kollataja, Goliszow, Niedzwiedzice z powodu awarii sieci wodociagowej. Za utrudnienia przepraszamy. 

Komunikat !

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

 

                Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, podjął decyzję o zawieszeniu bezpośredniego odczytu wodomierzy

                W związku z tym, zostaje zmieniona organizacja wystawiania faktur za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w sposób następujący:

1) telefonicznie na poniższe numery : 

- sekretariat 76 81 88 461

- biuro obsługi klienta 76 81 88 461 w. 73

2) na adres mailowy: odczyt@gzgkim.gmina-chojnow.pl

3) poprzez E-Bok - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

                Jednocześnie informujemy, iż na platformie E-BOK użytkownik może skorzystać z różnych usług m.in. dodać odczyt wodomierza, sprawdzić datę wystawienia faktury, termin płatności faktury, kwotę do zapłaty oraz aktualne rozliczenia wraz z odsetkami. Osoby zainteresowane założeniem konta w serwisie e-BOK w pierwszej kolejności proszone są o wypełnienie oświadczenia o akceptacji regulaminu internetowego biura obsługi klienta i zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych (do pobrania na stronie internetowej www.gzgkim.pl w zakładce               e-BOK lub w biurze podawczym urzędu gminy) a następnie o dostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia osobiście bądź odesłanie na adres mailowy: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl .

                Odbiorcom, którzy nie podadzą odczytu wodomierza poprzez jeden z wyżej wymienionych sposobów, zostanie wystawiona faktura w oparciu o odczyt prognozowany. Prosimy o jej uhonorowanie oraz opłacenie.

Wszelkie korekty faktur wynikające z różnic pomiędzy odczytem prognozowanym a odczytem rzeczywistym będą dokonywane pod koniec roku . 

                Niniejsza sytuacja będzie obowiązywać do odwołania, a o wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej www.gzgkim.pl.

Bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że dnia 15.09.2020 r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Gołaczów, Michów, Budziwojów, Dzwonów, Strupice, Gołocin, Pawlikowice, Dobroszów w związku z awarią sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że w dniach od 07.09.2020 r. do 09.09.2020 r. od godz. 1500 do godz. 1700  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY w miejscowości Rokitki ( Brzozy) w związku z pracami modernizacyjnymi odbywającymi się na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że w dniach od 02.09.2020 r. do 04.09.2020 r. od godz. 1500 do godz. 1700 oraz 05.09.2020 r. od godz. 800 do godz. 1400 NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY w miejscowości Rokitki ( Brzozy) w związku z pracami modernizacyjnymi odbywającymi się na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram spisu stanu wodomierzy na WRZESIEŃ 2020 r.

 

Harmonogram spisu stanu wodomierzy na WRZESIEŃ 2020 r.

 

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

WRZESIEŃ

1.

Osetnica

7

2.

Okmiany

8-9

3.

Krzywa

10

4.

Groble

5.

Stary Łom

11

6.

Witków

14

7.

Jerzmanowice

15

8.

Biskupin

16

9.

Zamienice

17

10.

Jaroszówka

18

11.

Goliszów

21

12.

Biała

 

22-23

13.

Biała Kolonia

14.

Kolonia Kołłątaja

15.

Konradówka

24

16.

Piotrowice

17.

Gołaczów

 

25

18.

Michów

 

ODCZYTY RADIOWE DOKONYWANE SĄ W MIEJSCOWOŚCIACH:

DOBROSZÓW, STRUPICE, DZWONÓW, PAWLIKOWICE, CZERNIKOWICE, BUDZIWOJÓW, GOŁOCIN, NIEDŹWIEDZICE

 

UWAGA

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju podjął decyzję o:

· zamknięciu Biura Obsługi Klienta i zawieszeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców;

· zamknięciu kasy Zakładu;

· zawieszeniu wymiany wodomierza/y;

Podjęte decyzje są podyktowane troską o dobro naszych Klientów.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe usługi prowadzone są bez zakłóceń.

Obsługę Klientów prowadzimy poprzez bieżący kontakt telefoniczny i mailowy.

- sekretariat 76 81 88 461 ( sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl)

- biuro obsługi klienta 76 81 88 461 w. 73.

 

Informujemy, iż od miesiąca maja wznowiliśmy bezpośredni odczyt wodomierzy przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Opłat za wodę i ścieki można dokonywać przelewem internetowym, w banku lub na poczcie.

Inkasentka nie będzie przyjmowała żadnych wpłat.

 

Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by do spraw pilnych podchodzić indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź mailowym.

Należy podkreślić, że sytuacja jest wyjątkowa i bardzo liczymy na Państwa zrozumienie oraz współpracę w tym trudnym czasie.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

 

 

TELEFONY PRACOWNIKÓW GZGKiM W CHOJNOWIE - DYŻURNI

- 534 533 807

- 534 533 611

Komunikat !

CHOJNOW - GZGKIM informuje, ze dnia 13.08.2020 roku od godz. 12:00 do godz. 19:00 nastapi przerwa w dostawie wody na terenie calej Gminy Chojnow ( z wyjatkiem Czernikowic) z powodu awarii sieci wodociagowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie

Informujemy, iż dnia 12.06.2020 r  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie oraz Kasa GZGKiM będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAWIADOMIENIE

GZGKiM zawiadamia, ze jest w trakcie lokalizowania awarii sieci wodociągowej. Niskie ciśnienie wody występuje w miejscowościach Biskupin, Rokitki, Zamienice, Jaroszówka, Biała, Kolonia Kołłątaja, Goliszów i Niedźwiedzice. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAWIADOMIENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że mogą występować spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej w związku z prowadzoną inwestycją w miejscowości Biała i pobieraniem wody z hydrantu przez Wykonawcę. Za utrudnienia przepraszamy.

 

  • .
    .

WAŻNY KOMUNIKAT

UWAGA

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju podjął decyzję o:

  • zamknięciu Biura Obsługi Klienta i zawieszeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców;
  • zamknięciu kasy Zakładu;
  • zwieszeniu bezpośredniego odczytu wodomierza/y;
  • zawieszeniu wymiany wodomierza/y;

Podjęte decyzje są podyktowane troską o dobro naszych Klientów.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe usługi prowadzone są bez zakłóceń.

Obsługę Klientów prowadzimy wyłącznie poprzez bieżący kontakt telefoniczny lub mailowy.

W okresie zawieszenia bezpośredniego odczytu wodomierzy nasi Klienci otrzymają faktury w oparciu o odczyt szacunkowy. Korekty w/w faktur nastąpią podczas kolejnego rzeczywistego, bezpośredniego odczytu.

Odczyty wodomierzy można podawać na nr 724 283 229 lub na numer Biura Obsługi Klienta podany poniżej.

– sekretariat 76 81 88 461; Biuro Obsługi Klienta 76 81 88 461 w. 73,

– mail-  sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl

Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by do spraw pilnych podchodzić indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, bądź mailowym.

Należy podkreślić, że sytuacja jest wyjątkowa i bardzo liczymy na Państwa zrozumienie oraz współpracę w tym trudnym czasie.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

TELEFONY PRACOWNIKÓW GZGKiM W CHOJNOWIE – DYŻURNI

– 534 533 807

– 534 533 611

Harmonogram spisu stanu wodomierzy kwiecień 2020

Harmonogram spisu stanu wodomierzy na KWIECIEŃ 2020 r.

Góral Grażyna

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

KWIECIEŃ

1.

Okmiany

3

2.

Osetnica

2

3.

Krzywa

6

4.

Stary Łom

7

5.

Groble

7

6.

Witków

8

7.

Jerzmanowice

14

8.

Biskupin

15

9.

Rokitki

15

10.

Zamienice

16

11.

Jaroszówka

20

12.

Goliszów

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Biała

 

21-22

14.

Biała Kolonia

15.

Kolonia Kołłątaja

16.

Konradówka

23

17.

Piotrowice

18.

Gołaczów

24

19.

Michów

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT 1

Komunikat 1

W związku z sytuacją epidemiologiczną tj. pojawieniem się koronawirusa  SARS-CoV-2 oraz w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż zmianie ulega organizacja pracy Biura Obsługi Klienta. W celu załatwienia spraw należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Numery telefonów znajdują się na stronie Zakładu. W przypadku konieczności złożenia pisma należy je wysłać pocztą. W wyjątkowych sytuacjach będzie zorganizowane biuro podawcze na parterze Urzędu Gminy.

KOMUNIKAT 2

Komunikat 2

W związku z sytuacją epidemiologiczną tj. pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż zmianie ulega czas pracy kasy. Kasa będzie czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-10.00 oraz od  11.00-13.00. Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za pośrednictwem banku.

KOMUNIKAT 3

Komunikat 3

W związku z sytuacją epidemiologiczną tj. pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy,  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż brygada do obsługi sieci wodno – kanalizacyjnej będzie pracowała tak jak dotychczas. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. Kontakt brygady z ludźmi będzie ograniczony do minimum. Wszelkie awarie na sieci należy zgłaszać telefonicznie na numer telefonu dyżurnych tj. 534 533 807 i 534 533 611.

KOMUNIKAT 4

Komunikat 4

W związku z sytuacją epidemiologiczną tj. pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy,  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż odczyty wodomierzy będą odbywały się następująco:

- odczyty radiowe będą odbywały się bez zmian;

-  odczyty dokonywane przez inkasentkę będą odbywać się zgodnie z harmonogramem niemniej jednak prosimy o zachowanie środków ostrożności. Prosimy o przekazywane odczytów inkasentce ustnie oraz o uiszczanie należności w banku.

Odczyty można również podawać  drogą telefoniczną na specjalnie do tego przeznaczony numer telefonu tj. 724 283 229.

KOMUNIKAT 5

Komunikat 5

W związku z sytuacją epidemiologiczną tj. pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie niżej podaje najważniejsze numery telefonów:

  1. w sprawie podania odczytu wodomierza – nr. tel. 76 818 84 61 w. 73 oraz 724 283 229 ;
  2. w sprawie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – tel. 534 533 807 i 534 533 611 ;

ZAWIADOMIENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że w dniu 03.03.2020 r. od godz. 800 do godz. 1100  nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Witków i Jerzmanowice w związku z modernizacją sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAWIADOMIENIE

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że w dniach od 03.03.2020 r. do 04.03.2020 r. od godz. 23 00 do godz. 1 00  nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Chojnów ( z wyjątkiem Czernikowic) w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Okmianach. Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody na czas przerwy w jej dostawie. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że dnia 18.02.2020 r. od godz. 1100 do godz. 1500  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY w miejscowościach: Rokitki, Zamienice, Biała, Kolonia Kołłątaja, Jaroszówka, Goliszów i Niedźwiedzice w związku z awarią sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że w dniu 08.01.2020 r. od godz. 8 do około godz. 13  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY w miejscowości Niedźwiedzice z powodu modernizacji sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE INFORMUJE , ŻE W DNIU 27 I 31.12.2019 ROKU KASA BĘDZIE NIECZYNNA. WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY LUB W PLACÓWKACH BANKU I POCZTY POLSKIEJ. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

W związku z częstymi przypadkami zatrzymania pracy przepompowni kanalizacyjnych Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje o bezwzględnym przestrzeganiu zasad korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej.

Do kanalizacji nie należy wrzucać:

- Środków higienicznych ( podpaski, pampersy, pałeczki, waciki, bandaże, tampony, wkładki higieniczne, ściereczki higieniczne, prezerwatywy, kostki zapachowe odświeżające toaletę, resztki pozostałe po mydłach itp.),

-zużytych mopów, ścierek, szmat, ręczników kuchennych, odzieży.

Informujemy, że dalsze nawracające uszkodzenia urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej spowodują zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji, co w konsekwencji przekładać się będzie na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzanie ścieków.

EBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Wystarczy tylko jeden krok – by być na naszym GZGKiM eBOK.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie  informuje , iż wprowadzone zostały udogodnienia dla mieszkańców Gminy Chojnów w postaci platformy eBOK - Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Użytkownik może skorzystać z różnych  usług  m.in. sprawdzić odczyty wodomierza, datę wystawienia faktury, termin płatności faktury, kwotę do zapłaty, archiwizowane faktury oraz aktualne rozliczenia wraz z odsetkami.

 W związku z tym wszystkie osoby zainteresowane założeniem konta w serwisie eBOK proszone są o kontakt,  w biurze GZGKiM,  pokoju  numer 203 ( 2 piętro ) w celu rejestracji  klienta .

Wszystkie informacje na temat e-BOK dostępne pod numerem telefonu ( 76) 81-88-461 wew. 73 i 79. 

WYMIANA WODOMIERZY

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE INFORMUJE, IŻ OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZICE ROZPOCZNIE SIĘ PROCEDURA WYMIANY WODOMIERZY PRZEZ PRACOWNIKÓW BRYGADY. BARDZO PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA POMIAROWE.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka