Gmina Chojnów

Walka z uzależnieniami

PUNKT KONSULTACYJNY
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, 
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1, III p. pokój nr 301
 
PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Anna Janczyńska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fabryczna 1, parter pokój nr 4, II p.  pokój nr 212
 
RADCA PRAWNY:
ŁUKASZ BŁASZCZAK – Radca prawny
I wtorek miesiąca 9.00 – 10.30

TERAPEUCI:

KRZYSZTOF TKACZYK–  Specjalista terapii uzależnień 
w czasie pandemii COVID-19 rozmowy w formie teleporady - kontakt 600-526-553

JAKUB TKACZYK – Psycholog, Specjalista terapii uzależnień 
w czasie pandemii COVID-19 rozmowy w formie teleporady - kontakt 692-905-715    

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka