Gmina Chojnów

Jubileusze małżeńskie

  • -

Dyplomy Gratulacyjne od Wójta Gminy Chojnów

Wójt Gminy Chojnów informuje, że mieszkańcy gminy Chojnów obchodzący rocznicę zawarcia związku małżeńskiego mogą zwrócić się do Urzędu Gminy o wydanie Dyplomu Gratulacyjnego z tej okazji.  

O dyplom mogą wnioskować małżeństwa, które obchodzą następujące rocznice ślubu: 25,30,35,40,45,50,55,60, 65.

Poniżej publikujemy druk, który należy wypełnić, aby otrzymać dyplom. Wypełniony wniosek wnioskodawca powinien dostarczyć do Urzędu Gminy Chojnów, co najmniej 3 tygodnie przed rocznicą ślubu. Dyplom zostanie przesłany pocztą na wskazany we wniosku adres.

Przypominamy również, że pary, które obchodzą 50 – lecie małżeństwa mogą wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o przyznacie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W przypadku mieszkańców Gminy Chojnów Urzędem pośredniczącym w nadaniu odznaczenia jest Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie.  
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
Rola urzędu stanu cywilnego w zakresie przyznania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie polega na sporządzeniu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu wniosku do Urzędu Wojewody Dolnośląskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

Urzędy Stanu Cywilnego, które wnioskowały o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w ciągu 6 miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu organizują uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym.
W przypadku pytań kontaktować się prosimy z Urzędem Stanu Cywilnego w Chojnowie, Plac zamkowy 1, 59-225 Chojnów pod numerem telefonu: 76 818 86 39. 


Zapraszamy do składania wniosków!

 

Wniosek do Wójta Gminy Chojnów o wydanie dyplomu gratulacyjnego

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka