Gmina Chojnów

„Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D” – edycja I

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja I, Gmina Chojnów otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.:
„Modernizacja - remont dróg gminnych w miejscowościach Rokitki nr 122407D, 104307D, Osetnica nr 122415D, Goliszów nr 120862D”

Wartość całkowita inwestycji: 1 402  025,91 PLN
Kwota dofinansowania:  1 331 924,61 PLN

Opis inwestycji: 
Zakres zadania: wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych o szerokości 3,0 – 3,8 m.b. oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy. Wzdłuż krawędzi jezdni zostaną wykonane pobocza o szerokości 0,5 – 0,75 m z kruszywa kamiennego oraz zjazdy bitumiczne do przylegających posesji. Łączna długość modernizowanych – remontowanych dróg 1263 m. 
Konstrukcja dróg: podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5 mm gr. 20 cm, warstwa wiążąca asfaltowa gr. 5 cm, warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm. Linia dróg przebiegać będzie wzdłuż istniejącej zabudowy.

Projekt dofinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych