Gmina Chojnów

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Wójt otrzymał absolutorium – jednogłośnie!

  Wójt otrzymał absolutorium – jednogłośnie!

  2020.08.10

  Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy, w piątek, 7 sierpnia br. Rada Gminy Chojnów jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie wotum zaufania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnów - Andrzejowi Pyrzowi za realizację budżetu gminy za rok 2019.
  Podjęcie uchwał poprzedzone zostało wystąpieniem Wójta, w którym przedstawił „Raport o stanie gminy za 2019 rok”.
  Radni zapoznali się również z najważniejszymi informacji dotyczących stanu finansów samorządu, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2019 r. przedstawionym przez Skarbnik Gminy - Ewę Michalak, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chojnów.
  Po wysłuchaniu powyższych informacji radni jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy Chojnów Andrzejowi Pyrzowi absolutorium za rok 2019.
  Warto podkreślić, że Radni już szósty rok z rzędu głosowali jednogłośnie za udzieleniem absolutorium Wójtowi Andrzejowi Pyrzowi!

 • Budowa linii światłowodowej na terenie Gminy Chojnów

  Budowa linii światłowodowej na terenie Gminy Chojnów

  2020.07.28

  Na terenie Gminy Chojnów realizowany jest projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Budowa sieci światłowodowej to złożony i wymagający dużych nakładów projekt, który bez wsparcia mieszkańców nie zakończy się z sukcesem. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą zaplanowano przebieg sieci światłowodowej,  wyraź zgodę na przeprowadzenie kabla pod ziemią lub na podwieszenie światłowodu na słupie. Dzięki temu firma realizująca zadanie będzie w stanie dotrzeć do większej liczby mieszkańców.

   

 • Wznowienie bezpłatnych badań mammograficznych

  Wznowienie bezpłatnych badań mammograficznych

  2020.07.24

  Informujemy, że  LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. Zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

   

 • Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

  Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”

  2020.07.21

  W ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny we Wrocławiu organizuje Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020. Polska wieś w obiektywie”. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz promowanie zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  Konkurs trwa od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Na zwycięzców czekają nagrody! Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

 • Turniej o Puchar Wójta Gminy Chojnów rozstrzygnięty

  Turniej o Puchar Wójta Gminy Chojnów rozstrzygnięty

  2020.07.21

  W bieżącym roku do rozgrywek piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Chojnów przystąpiły wszystkie aktualnie funkcjonujące kluby na terenie gminy. Ze względu na nierozegranie rundy wiosennej w rozgrywkach ligowych,  postanowiono turniej rozegrać systemem pucharowym nadając tym samym rozgrywkom dłuższą i sprawiedliwą formułę.
  Nie bez  znaczenia dla zainteresowania klubów były przewidziane nagrody.
  Zdobywca Pucharu Wójta otrzymał nagrodę w wysokości 3.000,00 zł
  Finalista Pucharu otrzymał 1.500,00 zł
  Półfinaliści po 500,00 zł
  Zespoły, które odpadły w pierwszej rundzie po 300,00 zł
  W wyniku losowania ustalono pary eliminacyjne i „drabinkę” dalszych meczów.

Stronicowanie

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka