Gmina Chojnów

Gmina Chojnów bez przemocy

 • Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt "Gmina Chojnów bez przemocy"

W dniu 27 marca 2024 roku w Sali Urzędu Gminy Chojnów odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Gmina Chojnów bez przemocy”. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w Programie Sprawiedliwość i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • bez_przemocy_konferencja kopia

Szkolenie pt: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dedykowane dla specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniach 5 - 6 marca 2024 roku w Sali Urzędu Gminy Chojnów odbyło się szkolenie pt: „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dedykowane dla specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie jest częścią projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” który realizowany jest przez Gminę Chojnów wraz z partnerami.
 • bez_przemocy_konferencja kopia

Szkolenie pt: „Komunikacja służb pracujących z rodzinami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W dniu 29 lutego 2024 roku w Sali Urzędu Gminy Chojnów odbyło się szkolenie pt: „Komunikacja służb pracujących z rodzinami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dedykowane dla specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • bez_przemocy kopia

Szkolenie "Komunikacja służb pracujących z rodzinami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy”

Gmina Chojnów zaprasza na szkolenie "Komunikacja służb pracujących z rodzinami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w Programie Sprawiedliwość, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • bez_przemocy kopia

Wydłużone działania realizowane w ramach projektu "Gmina Chojnów bez przemocy"

Gmina Chojnów informuje, że zostały wydłużone działania realizowane w ramach projektu "Gmina Chojnów bez przemocy". Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu profilaktyki przemocy domowej. Model jest "narzędziem" służącym do zmniejszenia zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie, w szczególności pomiędzy małżonkami i/lub partnerami. W ramach modelu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powstało Centrum dla Rodzin którego działania opierają się na aktualnym systemie pracy oraz współpracy i działań instytucji w gminie.

 • Gmina Chojnów bez przemocy

Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej w Gminie Chojnów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Chojnowa, z przyjemnością informujemy, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Uniwersytetem w Stavanger, w ramach Programu Sprawiedliwość, realizuje predefiniowany projekt pod nazwą „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej". Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzięki stworzeniu i wprowadzeniu nowego modelu zapobiegania przemocy na poziomie gminy.

 • Szkolenie

Szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy”

W dniu 20 listopada 2023 roku w Sali Urzędu Gminy Chojnów odbyło się szkolenie pt: Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodziniededykowane dla specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Szkolenie

Gmina Chojnów zaprasza na szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Gmina Chojnów zaprasza na szkolenie „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w Programie Sprawiedliwość, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Rodzaje i formy przemocy

Rodzaje i formy przemocy

Klasyfikacji przemocy jest kilka, są one związane z jej specyfiką, ofiarą, czy też zachowaniem sprawcy. W niniejszym artykule skupimy się na wybranych rodzajach.

 • Gmina Chojnów bez przemocy

Wyjaśnienia i definicje zjawiska przemocy

W polskim porządku prawnym przemoc należy traktować w kategoriach zachowań negatywnych. W przypadku przemocy w rodzinie wynikać ona może zarówno z dysfunkcji rodziny i jej członków jak i może przyczyniać się do ich powstawania lub pogłębiania.
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia traktuje przemoc w rodzinie jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
 • bez_przemocy kopia

Zjawisko przemocy w wirtualnym świecie – wstęp do cyberprzemocy

Rozwój nowych technologii w tym internetu w ostatnich dekadach spowodował gwałtowne przeobrażenia w sferze społecznej, ekonomicznej, politycznej, jak również psychicznej człowieka. Nowe technologie pozwoliły wygenerować wirtualną przestrzeń, w obrębie której coraz silniej funkcjonujemy. Stała się ona przestrzenią handlu, biznesu, zdrowia, wymiany doświadczeń, platformą informacji, życia towarzyskiego i rozwoju osobistego oraz zawodowego. Dostrzegając możliwości tego wirtualnego świata stajemy się jego użytkownikami oraz twórcami.
 • bez_przemocy kopia

Wpływ więzi rodzinnych na funkcjonowanie rodziny – przegląd wybranych więzi cz. 3

W części drugiej artykułu przedstawiono typologie więzi rodzinnych według Ewy Budzyńskiej, która wyróżni 10 rodzajów więzi w rodzinie zwracając uwagę na ich wzajemną relacyjność.
Należy zwrócić uwagę, że w rodzinie nie muszą występować wszystkie więzi jednocześnie lub z takim samym natężeniem. Jak już wcześniej pisałam wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zmianami społecznymi zmieniają się też więzi w rodzinie.
 • gmina chojnów bez przemocy

Cyberprzemoc wśród młodych – wybrane formy

Internet pomaga nam poznawać świat, rozszerzać wiedzę, komunikować się, korzystać z licznych usług a także miło spędzać czas. Często zanurzając się w wirtualny świat, w niezauważalny sposób wpadamy w jego pułapki. Chociaż dużo mówi się o zagrożeniach cyberprzestrzeni, w tym o cyberprzemocy, to jednak nie doceniamy tych zagrożeń, powtarzając, że to nas nie dotyczy i że jesteśmy silni.
 • Gmina Chojnów bez przemocy

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych spotkaniach

Gmina Chojnów zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH spotkaniach dla par oraz członków rodzin, które poprzez poprawę umiejętności radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywaniem problemów mają za zadanie przeciwdziałać zjawisku przemocy w rodzinie. Spotkania prowadzone będę przez terapeutę rodzinnego.

 • gmina chojnów bez przemocy

Wpływ więzi rodzinnych na funkcjonowanie rodziny cz.1

Prowadząc zajęcia ze studentami podczas jednego z ćwiczeń poprosiłam, aby wypisali na kartkach: co jest dla nich najważniejsze w życiu? Nie trzeba bardzo się zastanawiać, aby domyślić się, że wszyscy na pierwszym miejscu bez najmniejszego zastanowienia wpisali rodzinę. Dużo dłużej udzielali odpowiedzi na kolejne pytanie, kiedy prosiłam, aby wskazali, co w ostatnim tygodniu zrobili dla swojej rodziny poza codziennymi obowiązkami.
 • plakat

Rodzina w kryzysie – ogólne ujęcie

Otaczająca nas rzeczywistość w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uległa olbrzymim przeobrażeniom. Globalne zmiany technologiczne, polityczne, gospodarcze oraz społeczne w nieunikniony sposób wpłynęły na warunki życia, wartości i codzienne potrzeby. Poprawiła się jakość życia, pojawiły się innowacyjne sposoby rozwiązywania dotychczasowych problemów, ale jedocześnie mamy do czynienia z nowymi sytuacjami i zagrożeniami.

 • Szkolenie 21-06

Zapraszamy na szkolenie "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - praktyczne aspekty pracy w ramach procedury Niebieskiej Karty."

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu i wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - praktyczne aspekty pracy w ramach procedury Niebieskiej Karty."
Zajęcia odbędą się w piątek 21 lipca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali nr 6 Urzędu Gminy Chojnów.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres gopschojnow@wp.pl, bezpośrednio w siedzibie Gops lub pod nr telefonu 533 800 201.
 • Szkolenie - plakat 19-06

Bezpłatny trening kompetencji wychowawczych

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu i wzięcia udziału w bezpłatnym treningu kompetencji wychowawczych.
Zajęcia odbędą się w poniedziałek 19 czerwca 2023r. o godzinie 10.00 w sali nr 6 Urzędu Gminy Chojnów.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres gopschojnow@wp.pl, bezpośrednio w siedzibie GOPS lub pod nr telefonu 533 800 201.

 • Szkolenie

W dniu 25 maja odbyło sie kolejne szkolenie w ramach projektu "Gmina Chojnów bez przemocy"

W dniu 25 maja 2023 roku w Sali Urzędu Gminy Chojnów odbyło się szkolenie pt: „Rodzina w kryzysie – rola i znaczenie relacji” dedykowane dla specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie jest częścią projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” który realizowany jest przez Gminę Chojnów wraz z partnerami.
 • Warsztaty szkoła rodzenia

Ruszyły zajęcia w ramach pierwszej w Gminie Chojnów szkoły rodzenia!

W dniu 11 maja br. w ośrodku zdrowia w Rokitkach odbyły się pierwsze zajęcia dla rodziców, którzy spodziewają się potomstwa. Szkoła rodzenia przy Gminnym Zespole Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej została powołana w ramach realizowanego przez Gminę Chojnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich.
 • Szkoła rodzenia zaproszenie

Szkoła rodzenia w Gminie Chojnów

Wójt Gminy Chojnów - Andrzej Pyrz zaprasza wszystkie przyszłe mamy/ojców do wzięcia udziału w zajęciach w ramach szkoły rodzenia.

Miło nam poinformować, że w ramach realizowanego przez Gminę Chojnów projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” została uruchomiona szkoła rodzenia. Zajęcia będą odbywać się w Ośrodku Zdrowia w Rokitkach i są bezpłatne dla wszystkich uczestników.
 • Szkolenie

Szkolenie "Rodzina w kryzysie - rola i znaczenie relacji"

Gmina Chojnów zaprasza na szkolenie "Rodzina w kryzysie - rola i znaczenie relacji" w ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w Programie Sprawiedliwość, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Gmina Chojnów bez przemocy

Szkolenia w ramach projektu "Gmina Chojnów bez przemocy"

W ramach projektu „Gmina Chojnów bez przemocy” 4 i 12 kwietnia odbyły się szkolenia dla nauczycieli i uczniów dotyczące działania aplikacji mobilnej RESQL. Szkoleniami objęte zostały wszystkie szkoły podstawowe w gminie Chojnów. RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej i nie tylko.
 • Konferencja

Konferencja otwierająca projekt "Gmina Chojnów bez przemocy"

W dniu 16 marca 2023 r. w sali Urzędu Gminy Chojnów odbyła się konferencja otwierająca projekt „Gmina Chojnów bez przemocy”. Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w Programie Sprawiedliwość i jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Gmina Chojnów bez przemocy

Gmina Chojnów bez przemocy

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu profilaktyki przemocy domowej. Model będzie "narzędziem" służącym do zmniejszenia zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie, w szczególności pomiędzy małżonkami/partnerami.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka