Gmina Chojnów

Aktualności GOPS

Program "Opieka wytchnieniowa"

W związku z ogłoszeniem w dniu 26.10.2022 r. naboru do Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" przez MRiPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie informuje o zasadach realizacji i naboru do programu. Program „Opieka wytchnieniowa” jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wszelkie uwagi odnośnie chęci realizacji Programu proszę kierować na adres GOPS lub telefonicznie 76 81 88 506 w godzinach pracy GOPS.

Szczegółowe informacje poniżej:
Program "Opieka wytchnieniowa"

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

W związku z ogłoszeniem w dniu 23.10.2022 r. naboru do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023" przez MRiPS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie informuje o zasadach realizacji i naboru do programu. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wszelkie uwagi odnośnie chęci realizacji Programu proszę kierować na adres GOPS lub telefonicznie 76 81 88 506 w godzinach pracy GOPS.

Szczegółowe informacje poniżej:
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka