Gmina Chojnów

Gospodarka odpadami

1. Podmiot odbierający odpadu komunalne od właścicieli nieruchomości z Gminy Chojnów:

Remondis Legnica Spółka z o.o.
Ul. Legnicka 14
59-216 Kunice

2. Miejsce zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Chojnów:

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - MBP:

 • ul. Zielona 1
  59-300 Lubin
 • ul. Rzeszotarska
  59-220 Legnica
 • ul. Krochmalna
  67-200 Głogów
   

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia:

 • ul. Zielona 1
  59-300 Lubin
 • ul. Rzeszotarska
  59-220 Legnica

 • ul. Zielona 1
  59-300 Lubin

 • ul. Krochmalna
  67-200 Głogów
   

Składowisko – składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

 • Biechów
  67-200 Głogów
 • Ul. Rzeszotarska
  59-220 Legnica

 • Ul. Zielona
  59-300 Lubin

 • Trzebcz
  59-100 Polkowice
   

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK prowadzony jest przez Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. Odpady zgromadzone w PSZOK odbierane są zgodnie z zawarta umową przez firmę Remondis Legnica Spółka z o.o., Ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Biała 118A

59-225 Chojnów


Godziny otwarcia:
Poniedziałek ZAMKNIĘTY
Wtorek 9:00 - 17:00
Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00

Sobota 9.00 - 13.00

Osoba do kontaktu :

Radosław Lipa – 601 280 045

 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Z terenu Gminy Chojnów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera Firma AG EKO ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin.


Stały punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 

 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Biała 118A
  59-225 Chojnów


  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek ZAMKNIĘTY
  Wtorek 9:00 - 17:00
  Środa 7:00 - 15:00
  Czwartek 7:00 - 15:00
  Piątek 7:00 - 15:00
  Sobota 9.00 - 13.00

  Osoba do kontaktu :

  Radosław Lipa – 601 280 045


Jednocześnie informujemy, że co roku Gmina organizuje dwie mobilne bezpłatne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka