Gmina Chojnów

Lista projektów

  • alt: logo gchbo

ZNAMY LISTĘ PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOWANIE W RACH IV EDYCJI GMINNEGO CHOJNOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – GŁOSOWANIE 10 MARCA!

37 wniosków złożyli mieszkańcy do Urzędu Gminy Chojnów w ramach IV edycji Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
Mieszkańcy Gminy Chojnów składanie wniosków do nowej edycji GChBO mają już za sobą. Po podliczeniu okazało się, że w tym roku złożyli łącznie 37 projektów na kwotę łączną 402 199,98 zł.
Wśród zadań zgłaszanych do Gminnego Chojnowskiego  Budżetu Obywatelskiego najwięcej było tych związanych z budową lub doposażeniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych, a także rozbudową oświetlenia ulicznego. Nad zgłoszonymi projektami pochylili się urzędnicy, którzy sprawdzili je pod kątem formalnym, tj. m.in. czy spełniają warunek realizacji zadania na nieruchomościach należących do gminy, czy wartość zadania nie przekracza kwot maksymalnych i czy zadanie można zrealizować w trakcie jednego roku budżetowego. Prace urzędników zakończyły się 15 lutego, kiedy podano do wiadomości ostateczną listę projektów, które 10 marca 2019 r. zostaną poddane pod głosowanie.
10 marca 2019 r. w godzinach 10.00 - 14.00 będzie można oddać głos na projekt, który zostanie w tym roku zrealizowany w ramach GChBO. Tradycyjnie głosowanie odbędzie się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Chojnów, w których będą wyłożone urny do głosowania. Lista punktów do głosowania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów pod adresem: www.gmina-chojnow.bip.net.pl. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Chojnów, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Chojnów.
Mieszkańcy mogą oddać swój głos poprzez postawienie znaku „X” przy jednym projekcie spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej.
Pełną listę zgłoszonych projektów można znaleźć na stronie www.gmina-chojnow.bip.net.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Serdecznie dziękujemy wnioskodawcom za złożone propozycje i zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w głosowaniu!

  • alt: Przyjdź na głosowanie GCHBO 10 marca!

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka