Gmina Chojnów

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka - etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Tytuł projektu

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka - etap III oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Jaroszówka”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”,

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Szacowana wartość projektu (koszty całkowite) – 6 343 227,85 zł
Wysokość przyznanej pomocy – 3 375 814,00 złCel planowanej operacji:

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców wsi Jaroszówka poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej.

Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:

- Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – 150 m

- Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków – 6642 m

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka