Gmina Chojnów

Przebudowa – remont drogi gminnej w miejscowości Budziwojów

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Tytuł projektu

„Przebudowa – remont drogi gminnej w miejscowości Budziwojów”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”


Wartość zadania – 400 435,48 zł
Wkład EFRROW – 259 665,00 złCel projektu:

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a co z tym idzie podniesienie jakości życia lokalnej społeczności. Realizacja operacji ma za zadanie poprawę estetyki, zwiększenie komfortu i dostępu do obiektów użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej i terenu rekreacyjnego miejscowości Budziwojów, w których odbywają się świadczenia kulturalne i edukacyjne dla ludności lokalnej.

Wskaźniki, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji, w tym planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji:

- Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg - 0,405 km

 

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka