Gmina Chojnów

Gmina Chojnów pomaga Ukrainie

Gmina Chojnów pomaga Ukrainie

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. samorządy polskich miast i gmin zamieniły się w koordynatorów niosących pomoc przybywającym na teren Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy oraz osobom, które zostały w kraju, broniąc ojczyzny. Gmina Chojnów także uruchomiła szereg działań mających na celu wsparcie naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

Gmina Chojnów od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę włączyła się bardzo szeroko w akcję pomocy. W pierwszej kolejności:

  • powołano gminny zespół do spraw pomocy uchodźcom z Ukrainy,
  • uruchomiono  dyżur koordynatora ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy,  który udziela informacji i zbiera dane o możliwościach przyjęcia uchodźców do domów prywatnych, potrzebach i zasadach zakwaterowania tel. 76-8188 502 wew. 49, tel.kom. 601280045
  • w Urzędzie Gminy Chojnów zorganizowano zbiórkę darów dla Ukrainy,
  • zorganizowano punkty przyjęć uchodźców (przygotowano 190 miejsc), do dnia 18 marca przyjęto już 69 uchodźców.
  • zakupiono i zorganizowano transport do przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów środków medycznych i farmakologicznych, a także koców termicznych i koców wojskowych o łącznej wartości 15000 zł

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, osoby, które na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy, która może polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie. Środki pieniężne w wysokości 40 zł będą mogły być wypłacane maksymalnie przez 60 dni.

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka