Gmina Chojnów

„Modernizacja – remont dróg gminnych w miejscowościach: Okmiany, Stary Łom, Goliszów, Kolonia Kołłątaja - Biała (Kolonia), Niedźwiedzice, Rokitki” – edycja II

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, edycja II, Gmina Chojnów otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn.:
„Modernizacja – remont dróg gminnych w miejscowościach: Okmiany, Stary Łom, Goliszów, Kolonia Kołłątaja - Biała (Kolonia), Niedźwiedzice, Rokitki”

Planowana wartość całkowita inwestycji: 4 950 000,00 PLN
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4 702 500,00 PLN

Opis inwestycji: 
Zakres zadania: wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych o szerokości jezdni 3,5 m.b. do 4 m.b. oraz warstw konstrukcyjnych podbudowy. Wzdłuż krawędzi jezdni zostaną wykonane pobocza o szerokości 0,5 – 0,75 m z kruszywa kamiennego oraz zjazdy bitumiczne do przylegających posesji. Łączna długość modernizowanych-remontowanych dróg to 5 890 m.b. Konstrukcja dróg podatna lub półsztywna z podbudową i warstwą jezdną z betonu asfaltowego. Linia dróg przebiegać będzie wzdłuż istniejącej zabudowy.

 

Projekt dofinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka