Gmina Chojnów

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Tytuł projektu

„Cyfrowa Gmina”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
Wysokość dotacji/Wartość projektu – 285 500,00 zł

Cel projektu:
Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Planowane efekty realizacji grantu:
1.    Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez zakup:
- Wdrożenie platformy internetowej dla Budżetu Obywatelskiego – 1 szt.
- zakup UPS Online + baterii (doposażenie serwerowni) – 1 szt.
- zakup zarządzalnego switcha (doposażenie serwerowni)– 1 szt.
- Sprzęt komputerowy – 20 szt.
- Serwer wraz z oprogramowaniem systemowym (dla podległych Gminie Jednostek tj.: dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – 2 szt.
- Urządzenia wielofunkcyjne (dla podległych Gminie Jednostek tj.: dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) – 2 szt.
- Informacyjny ekran multimedialny dla mieszkańca – 1 szt.
2. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez sporządzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa Gminy Chojnów

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka