Gmina Chojnów

GChBO 2016

  • -

Budżet możliwości

Pierwsza edycja Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego pokazała, że mieszkańcy i mieszkanki naszej gminy chcą aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Efekt? Do pierwszej edycji GChBO zgłoszono 43 wnioski z 23 sołectw! Znakomita większość ze zgłoszonych propozycji okazała się możliwa do realizacji i została poddana pod głosowanie.

O tym, że budżet obywatelski to dobry sposób na współdecydowanie o wydatkowaniu środków publicznych, świadczy olbrzymie zainteresowanie mieszkańców i mieszkanek i wysoka frekwencja podczas głosowania. Ostatecznie, do realizacji zakwalifikowało się 30 propozycji na łączną kwotę ponad 300 tys. złotych.

Projekty zgłoszone przez mieszkańców dotyczą głównie budowy lub modernizacji boisk sportowych, altan rekreacyjnych, placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu. Są również projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego a także parkingów.

Do I edycji budżetu obywatelskiego złożono dwa tzw. „miękkie projekty”: jeden dotyczył doposażenia jednostki OSP w umundurowanie, a drugi upowszechniania zamiłowania do piłki nożnej wśród najmłodszych mieszkańców, poprzez organizację zajęć treningowych podczas wakacji.

W ramach I edycji Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano m.in. następujące zadania:

Montaż barier energochłonnych na dwóch mostkach znajdujących się na drogach gminnych w miejscowości Gołocin. W ramach zadania Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Trans Piotr” Agnieszka Osiadacz zamontowało barierki zabezpieczające o łącznej długości 52 metry. Wartość zadania wyniosła 5.756,40 zł.

W Goliszowie na boisku sportowym zostały zamontowane 3 piłkochwyty, w tym dwie sztuki o wysokości 5 metrów za bramkami oraz jeden boczny o wysokości 4 metry. Zadanie o wartości 17.000,00 zł wykonała firma Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczak z Legnicy.

W ramach GCHBO zamontowano łącznie 12 lamp sodowych na istniejących sieciach oświetleniowych w miejscowościach Pawlikowice, Biskupin, Jaroszówka oraz Kolonia Kołłątaja.

W Konradówce został wybudowany kominek o wartości 7.800,00 zł w ramach rozbudowy wiaty rekreacyjnej znajdującej się na boisku sportowym.

Zakupiono część umundurowania strażackiego do OSP Jaroszówka na kwotę 4480,00 zł.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka