Gmina Chojnów

Wydział Gospodarki, Planowania i Ochrony Środowiska

  • alt: foto oczyszczalnia

Gmina Chojnów dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Samorząd Gminy Chojnów opracował i przyjął uchwałą nr VIII.68.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmienioną uchwalą nr IX.77.2019 z dnia 24 maja 2019 r. zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Chojnów. Określa ona formę finansowego wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • -

Nowy Portal Mapowy Gminy Chojnów

Miło nam poinformować, że od dziś wszyscy mieszkańcy gminy Chojnów oraz turyści odwiedzający nasze piękne tereny mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Chojnów.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka