Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Wielkimi krokami zbliża się głosowanie Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Już 14 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00 - 14.00 będzie można oddać głos na projekt, który zostanie w tym roku zrealizowany w ramach GChBO.
Tradycyjnie głosowanie odbędzie się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Chojnów, w których będą wyłożone urny do głosowania.

Lista punktów do głosowania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów pod adresem:

http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?a=5555

Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Chojnów, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Chojnów.
Mieszkańcy mogą oddać swój głos poprzez postawienie znaku „X” przy jednym projekcie spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej.

Pełną listę zgłoszonych projektów można znaleź na stronie

www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?c=796

30 listopada zakończył się nabór wniosków do III edycji Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło 39 wniosków na kwotę łączną 410 013,70 zł. Wśród zadań zgłaszanych do Gminnego Chojnowskiego  Budżetu Obywatelskiego najwięcej było tych związanych z budową lub doposażeniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych, a także rozbudowy oświetlenia ulicznego. Oryginalne pomysły na promocję miejscowości zawarte były we wnioskach dotyczących stworzenia systemu identyfikacji wizualnej wsi oraz utworzenia wioski tematycznej. Wnioskodawcy zadbali również o publiczną przestrzeń zieloną, składając propozycję zadania rewitalizacji parku. Mieszkańcy Gminy Chojnów zatroszczyli się także o bezpieczeństwo na drodze, składając wniosek o budowę progu zwalniającego przy ruchliwej ulicy. Nad zgłoszonymi projektami pochylili się urzędnicy, którzy sprawdzili je pod kątem formalnym, tj. m.in. czy spełniają warunek realizacji zadania na nieruchomościach należących do gminy, czy wartość zadania nie przekracza kwot maksymalnych i czy zadanie można zrealizować w trakcie jednego roku budżetowego. Prace urzędników zakończyły się 15 grudnia, kiedy podano do wiadomości ostateczną listę projektów, które 14 stycznia 2018 r. zostaną poddane pod głosowanie. Tradycyjnie głosowanie odbędzie się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Chojnów, w których będą wyłożone urny do głosowania. Lista punktów do głosowania będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos poprzez postawienie znaku „X” przy jednym projekcie spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej. Pełną listę zgłoszonych projektów będzie można znaleźć na stronie gmina-chojow.pl.
Serdecznie dziękujemy wnioskodawcom za złożone propozycje!

  • -

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka