Gmina Chojnów

Ochrona danych osobowych

Inspektor danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Bogumiła SZWIEC
tel.: +48 76 818 63 28 
adres-mail: biblioteka-krzywa@wp.pl
 
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1. Informowanie Adminstratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2. Monitorowanie przestrzegania zapisów RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywej w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe oraz powiązane z tym audyty;
3. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych;
4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;
5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
6. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka