Gmina Chojnów

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Rodziny wspierające

  Rodziny wspierające

  2019.04.01

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

 • Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze

  Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze

  2019.04.01

  28 marca w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec podpisał umowę partnerską oraz porozumienie partnerskie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Gmina Chojnów w partnerstwie z 6 gminami zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.

 • Zebrania wiejskie 2019 r.

  Zebrania wiejskie 2019 r.

  2019.03.28

  Już niebawem w Gminie Chojnów rozpocznie się seria zebrań wiejskich. W trakcie każdego z nich Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz przedstawi roczny bilans działalności, z którego mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się jakie działania realizowały w minionym roku poszczególne działy urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy. Drugim tematem przewodnim będą wybory sołtysów i rad sołeckich. Organy te zostaną wybrane na 5-letnią kadencję. Coroczny cykl spotkań rozpocznie się 4 kwietnia w Michowie. Ostatnią z miejscowości, w których odbędzie się zebranie wiejskie, będzie Osetnica. Tam mieszkańcy spotkają się z wójtem 10 maja.

 • Uczniowie z Rokitek z wizytą w ŚDS

  Uczniowie z Rokitek z wizytą w ŚDS

  2019.03.28

  Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach 27 marca uczestniczyli w warsztatach w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie. Publikujemy notkę prasową, jaką przesłali do nas opiekunowie oraz zdjęcia z wizyty. Gratulujemy wartościowej współpracy i trzymamy kciuki za trafne wybory zawodowych ścieżek!

 • 1000 drzew na minutę

  1000 drzew na minutę

  2019.03.25

  "Sadzimy 1000 drzew na minutę" - to nazwa ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych, która ma uczyć tego, jak ważne jest systematyczne zwiększanie drzewostanu w naszych lasach. Tym razem w akcji udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Łomie, którzy zasadzili kilkaset nowych drzewek.

Stronicowanie

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka