Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

Dofinansowanie na wymianę pieca

DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW - 85% DOFINANSOWANIA NA ZMIANĘ PIECA! Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

W ramach tegorocznego konkursu organizowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Gmina Chojnów w partnerstwie z grupą innych gmin z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji zamierza pozyskać środki na dofinansowanie przeznaczone na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców na nowe bardziej przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji systemy wytwarzania ciepła.

Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 % kosztów kwalifikowalnych, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie ankiety odnośnie zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani.

Ankiety można pobrać poniżej. Wypełnione ankiety proszę o dostarczenie do pokoju nr 103 (sekretariat) w Urzędzie Gminy Chojnów bądź przesłanie mailem na adres urzad@gmina-chojnow.pl

UWAGA

Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).

W ramach projektów nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:


a) dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła,
b) dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym na ekogoroszek, niezależnie od ich klasy,


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chojnów.

Prosimy o składanie ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. 

  • alt: logotypy
  • -

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka