Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

System Obsługi Wsparcia PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił system SOW - System Obsługi Wsparcia, który ma służyć osobom niepełnosprawnym do zdobycia wiedzy w zakresie m.in. pozyskania środków z PFRON.

Do tej pory osoba z niepełnosprawnościami, która chciała uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON musiała udać się do urzędu, żeby złożyć stosowny wniosek. Takich wniosków w całej Polsce, co roku, składa się ponad 500 tys. A kwota, którą samorządy rozdysponowały w 2017 roku sięgnęła 1 mld złotych.

Korzystając z możliwości, jakie dają nowoczesne technologie uruchomiliśmy nowoczesną platformę informatyczną, której celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz załatwianie na drodze elektronicznej spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON. - czytamy na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Celem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRN jest zmniejszenie trudności w aplikowaniu o środki PFRON i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli (ON), ponadto zwiększenie zainteresowania i poprawa jakości i dostępności e-usług, kierowanych do Osób niepełnosprawnych i podmiotów działających na ich rzecz oraz zapewnienie sprawnego przepływu danych sprawozdawczych pomiędzy realizatorem zadań (JST), a podmiotem finansującym (PFRON) – mówi Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW.

Zachęcamy do zapoznania się z portalem: https://portal-sow.pfron.org.pl

  • alt: chodzik

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka