Gmina Chojnów

Aktualności

  • alt: logo GChBO

Znamy listę zadań, na które 10 marca 2019 r. będzie można głosować w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkańcy Gminy Chojnów składanie wniosków do nowej edycji GChBO mają już za sobą. Po weryfikacji okazało się, że w tym roku głosowaniu poddanych zostanie 37 projektów na kwotę łączną 398 499,98 zł.
- Jestem dumny z naszych mieszkańców, którzy cały czas pokazują swoje zaangażowanie i tworzą nowe pomysły. Dlatego jestem przekonany, że warto ten budżet rozwijać. Nie wszystkie pomysły są innowacyjne, ale każdy z nich jest na pewno potrzebny społeczności danej miejscowości – powiedział Wójt Gminy Chojnów. Andrzej Pyrz dodał, że aktywny udział w Gminnym Chojnowskim Budżecie Obywatelskim wzmacnia więzi lokalne oraz daje poczucie wpływu na funkcjonowanie gminy.
- Pod ocenę mieszkańców oddajemy 37 zadań – poinformowali członkowie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, którzy weryfikowali złożone wnioski. Dotyczą one głównie poprawy bezpieczeństwa w miejscowościach, tj. rozbudowy i zagęszczenia oświetlenia ulicznego. Wśród zadań zgłaszanych do Gminnego Chojnowskiego  Budżetu Obywatelskiego wiele z nich związanych jest także z budową lub doposażeniem placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Ciekawą propozycję złożyli mieszkańcy Witkówka, którzy proponują zakup i montaż nowoczesnych gier podwórkowych z masy termoplastycznej a także mieszkańcy Jerzmanowic, którzy planują renowację zabytkowych drzwi w sali wiejskiej. W tym roku formuła zasad GChBO przewidywała możliwość wydatkowania środków na remonty świetlic, co do tej pory była niemożliwe. Mieszkańcy ochoczo odpowiedzieli na zmiany zasad, złożono kilka wniosków obejmujących zakup i montaż klimatyzatorów lub malowanie ścian w świetlicach wiejskich. – Cieszę się, że sygnały o potrzebie zwiększenia wachlarza możliwości zadań, które do nas docierały, odzwierciedliły się w złożonych wnioskach - komentuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz – świadczy to o bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami.
10 marca 2019 r. w godzinach 10.00 - 14.00 będzie można oddać głos na projekt, który zostanie w tym roku zrealizowany w ramach GChBO. Tradycyjnie głosowanie odbędzie się w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Chojnów, w których będą wyłożone urny do głosowania. Lista punktów do głosowania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnów pod adresem: http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?c=852. Prawo udziału w głosowaniu mają wszyscy mieszkańcy Gminy Chojnów, ujęci w rejestrze wyborców Gminy Chojnów.
Mieszkańcy mogą oddać swój głos poprzez postawienie znaku „X” przy jednym projekcie spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz, wypełniając kartę do głosowania w formie papierowej.
Pełną listę zgłoszonych projektów można znaleźć na stronie www.gmina-chojnow.bip.net.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Serdecznie dziękujemy wnioskodawcom za złożone propozycje i zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w głosowaniu!

 

Plakat:

  • alt: plakat zachęcający do głosowania

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka