Gmina Chojnów

Aktualności

  • alt: urządzenia oczyszalni

Oczyszczalnia ścieków w Okmianach

Gmina Chojnów zakończyła realizację zadania pn.: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla podstrefy LSSE Okmiany”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENEKO”  z Gliwic.  
Zakres zadania obejmował m.in. posadowienie dwóch zbiorników oczyszczalni tj.  zbiornika retencyjnego oraz bioreaktora typu MINIDEPURAL, montaż komory sita, komory technologicznej oraz zbiornika osadu. Oczyszczalnie ścieków typoszeregu Minidepural bazują na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z jednoczesną tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Jest to odmiana komory z osadem czynnym, przy której w jednej komorze kolejno po sobie następuje cykliczny przebieg poszczególnych faz: napełniania, mieszania, napowietrzania, sedymentacji oraz odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika. Przepustowość oczyszczalni wynosi 75 m3/d.
Budowa oczyszczalni ścieków podyktowana została koniecznością oczyszczania ścieków z podstrefy LSSE Okmiany oraz obszaru Terenu Aktywizacji Gospodarczej, które do oczyszczalni będą doprowadzane istniejącą kanalizacją sanitarną.
Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.365.600,00 zł brutto.
Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie zawartych w dniu 10.10.2018 roku  umów pożyczki oraz dotacji w łącznej wysokości 1.892.000,00 zł, w tym wartość dotacji to 473.000,00 zł, natomiast pożyczki 1.419.000,00 zł.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
https://wfosigw.wroclaw.pl/

  • alt: Logo WFOŚiGW we Wrocławiu
  • 2019-02-15 (14).JPG
  • 2019-02-15 (17).JPG
  • 2019-02-15 (4).JPG
  • 2019-02-15 (5).JPG
  • 2019-02-15 (7).JPG

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka