Gmina Chojnów

Aktualności

  • alt: plakat

Akcja "Twój e-PIT" w Gminie Chojnów

We wtorek 9 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 zapraszamy mieszkańców Gminy Chojnów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Akcji Twój e-PIT.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w rozliczeniu podatkowym? Skorzystajcie z bezpłatnego punktu informacyjnego Twój e-PIT w Urzędzie Gminy Chojnów.

Poniżej najważniejsze informacje dla mieszkańców, którzy zechcą skorzystać z pomocy eksperta w punkcie informacyjnym:

W 2019 r. Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT dostępną dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.
Sporządzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym – w serwisie podatki.gov.pl
Zeznania podatkowe będą dostępne od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:
- zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
- zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,
- nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
- odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Jak złożyć zeznanie Twój e-PIT?
W serwisie podatki.gov.pl należy wybrać Twój e-PIT i uwierzytelnić się poprzez profil zaufany albo wpisując: PESEL lub NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r. oraz kwotę przychodu z jednej informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok. Następnie należy podać kwotę nadpłaty lub do zapłaty, która wynika z zeznania za 2017 rok.

Uwaga! Poniższe dane winien mieć ze sobą podatnik (jeżeli nie ma profilu zaufanego), jeżeli chciałby złożyć zeznanie podczas funkcjonowania punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy Chojnów:
1. PESEL/NIP (data urodzenia)
2. Przychód wynikający z zeznania za 2017 r.
3. Kwotę przychodu z jednej informacji od płatnika (PIT-11) za 2018 r
4. Kwotę nadpłaty lub do zapłaty, która wynika z zeznania za 2017 rok.
W przypadku złożenia zeznania wspólnie z małżonkiem – należy mieć dane małżonka (takie jak wyżej podane)
Prosimy, aby podatnicy mieli dokumenty potwierdzające tożsamość (dowody osobiste, paszporty)

Uwaga: Nie będzie możliwości złożenia zeznania w formie dokumentu papierowego.

  • -

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka