Gmina Chojnów

Aktualności

  • zdj. rollup z logo działaj lokalnie

Szkolenie Programu "Działaj Lokalnie" w Kolonii Kołłątaja

12 kwietnia w Kolonii Kołłątaja odbędzie się szkolenie, kierowane do wszystkich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołtysów, rad sołeckich oraz Grup Odnowy Wsi zainteresowanych pozyskaniem środków z programu Działaj Lokalnie. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje Program „Działaj Lokalnie”.
 

W programie piątkowego szkolenia omówione zostaną następujące tematy:

- Podstawowe informacje o Programie "Działaj Lokalnie" XI 2019
- Jak przygotować i wypełnić wniosek
- Indywidualne konsultacje dla wnioskodawców

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. W trakcie trwania szkolenia organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały szkoleniowe i informacyjno-promocyjne. Zapraszamy serdecznie.

  • alt: plakat

miejsce szkolenia:

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka