Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

Kolejny projekt unijny w gminnych szkołach

Szkoły podstawowe Gminy Chojnów biorą udział w projekcie Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Chojnów.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w 6 dolnośląskich szkołach, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych działających w gminie.  Nauczyciele w ramach projektu planują organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu ich kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, językowych i kompetencji informatycznych, doradztwo i opiekę psychologiczno pedagogiczną, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym;  wzrost kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania oraz aktywnych i efektywnych metod nauczania; wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół i wdrożenie nowych metod kształcenia z  wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Wartość projektu wynosi  2 198 772,03 zł,  kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 2 067 972,03 zł. Projekt potrwa do czerwca 2020.

 

  • alt: plakat informacyjny
  • alt: tablica informacyjna

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka