Gmina Chojnów

Aktualności

Gmina Chojnów zaprasza na szkolenia on-line

W ramach realizacji projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chojnów”  Wójt, Andrzej Pyrz zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe. Szkolenia są całkowicie darmowe i przeznaczone dla wszystkich mieszkańców Gminy Chojnów, którzy ukończyli 25 rok życia.

Gmina Chojnów otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 150 tys. zł na realizację projektu grantowego „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Chojnów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  W ramach realizacji grantu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń komputerowych z zakresu podstawowej znajomości obsługi komputera oraz wykorzystywania Internetu w codziennym życiu.
Pierwsze szkolenia przeprowadzone były w trybie stacjonarnym na początku marca. Odbyły się w Urzędzie Gminy Chojnów oraz w miejscowości Konradówka. Niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju uniemożliwiła kontunuowanie realizacji projektu w formie stacjonarnej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z późniejszymi zmianami w chwili obecnej nie ma możliwości organizowania szkoleń w formie zajęć stacjonarnych. Wychodząc naprzeciw wszystkim osobom zainteresowanym własnym rozwojem proponujemy szkolenia w formie e-learningu (online).

E-learning pozwala zdobywać bogatą wiedzę bez wychodzenia z domu, dając jednocześnie możliwość korzystania z pomocy wyspecjalizowanego trenera czy instruktora. Jedyne co jest potrzebne, aby móc rozpocząć szkolenie to komputer lub inne urządzenie mobilne i dobre chęci do nauki wybranego przez siebie kursu.

Z myślą o wspieraniu mieszkańców Gminy Chojnów Wójt proponuje działania szkoleniowe, które wpłyną na wzrost kompetencji cyfrowych uczestnika. Wiedza zdobyta podczas szkoleń pozwoli w szerszym stopniu korzystać z infrastruktury i usług internetowych, ale też w pełny i świadomy sposób uczestniczyć w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. Bogata oferta tematyczna szkoleń pozwoli podnieść kwalifikacje w różnych dziedzinach życia społecznego. Proponowane tematy szkoleń:

Rodzic w Internecie,

Mój biznes w sieci,

Moje finanse i transakcje w sieci,

Działam w sieciach społecznościowych,

Tworzę własną stronę (blog),

Rolnik w sieci,

Kultura w sieci.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym, co bardzo ważne, umiejętności korzystania z usług e-administracji, tak bardzo potrzebnej nam również w dobie kryzysu – wyjaśnia Wójt Gminy Chojnów, Andrzej Pyrz.

Proces rekrutacji prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie do momentu wyłonienia  ostatecznej liczby uczestników danego szkolenia.

Zgłoszenia można dokonać:

1) Formularzem rekrutacyjnym do Projektu złożonym w formie elektronicznej  dostępnym  na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/

2) mailowo na adres: m.kucfir@gmina-chojnow.pl lub a.banaszek@gmina-chojnow.pl  w tytule maila proszę wpisać Formularz zgłoszeniowy  „E-aktywni mieszkańcy Gminy Chojnów”

3) telefonicznie pod numerem 768188502 w. 82 lub 40.

Przy zapisie prosimy o wskazanie grupy i rodzaju szkolenia.

Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe stają się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinują nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i coraz większe ich możliwości, a często również niezbędność w praktycznie wszystkich sferach życia, powoduje, że osoby, które nie będą potrafiły lub z innych powodów nie będą mogły z tych technologii skorzystać, będą coraz bardziej i wykluczone – nie tylko cyfrowo – ale w konsekwencji także z życia społecznego.

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka