Gmina Chojnów

Aktualności

Modernizacja biofiltra w Sonac Osetnica Sp. z o.o.

Do Urzędu Gminy Chojnów wpłynęło pismo od firmy Sonac Osetnica Sp. z o.o., z informacją, że w najbliższym czasie w firmie prowadzone będą prace inwestycyjne przy modernizacji biofiltra, co zdecydowanie obniży emisję przykrych zapachów.

Celem Sonac Osetnica Sp. z o.o. jest stały wzrost produkcji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Będąc świadomym faktu, iż przetwórstwu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego towarzyszą uciążliwe zarówno dla pracowników , jak i lokalnej społeczności zapachy, Zarząd Spółki podjął decyzję o przeznaczeniu konkretnych środków finansowych na walkę z odorem. W związku z tym uruchomiony został projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja biofiltra”, rezultatem którego ma być znacząca redukcja emisji nieprzyjemnych zapachów. Przewidywany czas realizacji projektu wynosi do 3 miesięcy od rozpoczęcia prac na terenie Sonac Osetnica Sp. z o.o.

Z uwagi na fakt, iż prace modernizacyjne będą obejmowały swoim zakresem całą instalację biofiltra wraz z jego infrastrukturą możliwy będzie czasowy wzrost uciążliwości nieprzyjemnych zapachów dla lokalnej społeczności. Jednak Zarząd Spółki zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przedmiotowa inwestycja zakończyła się w planowanym terminie , a czas ewentualnej wzmożonej uciążliwości został skrócony do absolutnego minimum, dlatego prosimy o wyrozumiałość mieszkańców Gminy.

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka