Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

Wojewoda Dolnośląski wprowadza strefy zapowietrzenia - groźna choroba pszczół.

Wojewoda Dolnośląski Rozporządzeniem Nr 16 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu złotoryjskiego i legnickiego wprowadza strefy zapowietrzenia. W gminie Chojnów są to miejscowości: Osetnica, Jerzmanowice, Piotrowice, Konradówka, Chojnów, Michów, Gołaczów, Budziwojów, Gołocin, Pawlikowice, Dzwonów Górny, Dzwonów Dolny, Strupice. Na obszarze zapowietrzenia zabrania się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece - bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zabrania się również organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Zgnilec amerykański, fachowo nazywany zgnilcem złośliwym, jest bardzo groźną chorobą pszczół. Paenibacillus larvae atakuje od wiosny do jesieni, a najsilniej w lipcu i sierpniu. Rozwojowi choroby sprzyja brak odpowiedniej higieny w ulach, niemniej zgnilec może pojawić się nawet we wzorcowej pasiece, jeśli pojawią się w niej pszczoły z zarażonych uli. Zgnilec amerykański nie zagraża ludziom bezpośrednio, natomiast pośrednio jak najbardziej, ponieważ może powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych / ogrodniczych.
Choroba ta pojawia się w pasiekach na terenie całego kraju. Jest bardzo groźna i jest zwalczana z urzędu przez służby weterynaryjne.

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka