Gmina Chojnów

Aktualności

Wybory Prezydenckie 2020. Jak głosować?

28 czerwca br. (niedziela) odbędzie się pierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Specjalnie dla mieszkańców Gminy Chojnów zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące głosowania.

Kiedy są wybory?
Głosować można 28 czerwca 2020 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00 w lokalu wyborczym, w którym znajdujemy się na liście wyborców (lub w innym lokalu w Polsce lub za granicą na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Gdzie znajduje się mój obwód wyborczy?
Wszystkie obwody wyborcze znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Mieszkańcy Gminy Chojnów mogą sprawdzić przynależność do obwodu i sprawdzić  nazwę siedziby i jej adres, a także o tym czy lokal jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych na stronie www.gmina-chojnow.bip.net.pl
Głosowanie poza miejscem zamieszkania
W zbliżających się wyborach prezydenckich nie trzeba głosować w miejscu zameldowania. Tylko od nas zależy, gdzie dopiszemy się do spisu wyborców lub wpiszemy do rejestru wyborców. Jedno i drugie można zrobić online do 23 czerwca br. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy skorzystać z usługi dopisania się do spisu wyborców, to jest możliwość wystąpienia o zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie można złożyć do 26 czerwca br. w urzędzie gminy, w której znajdujemy się w spisie wyborców. Otrzymamy zaświadczenie na pierwszą i drugą turę wyborów. Z takim dokumentem można głosować w dowolnym lokalu wyborczym znajdującym się w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim.
Głosowanie korespondencyjne
Jeśli w zbliżających się wyborach prezydenckich chcemy oddać głos korespondencyjnie, to taki zamiar można zgłosić w urzędzie gminy lub przez internet do 16 czerwca br. Chęć głosowania korespondencyjnego może zgłosić każdy, kto ma ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo, prawa wyborcze i będzie głosować w Polsce.
Głosowanie za granicą
Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować osobiście lub korespondencyjnie. W utworzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, możliwe jest głosowanie osobiste, osobiste oraz korespondencyjne lub wyłącznie korespondencyjne.
Jak głosować?
Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport. Po otrzymaniu karty wyborczej należy udać się do jednej z kabin, a następnie na karcie do głosowania umieścić jeden znak „X”. Postawienie kilku znaków „X” na karcie do głosowania, dopisywanie treści lub pozostawienie niewypełnionych pól automatycznie unieważni głos. Prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania wrzucamy do specjalnie przygotowanej urny.
Kto nie może głosować?
W wyborach parlamentarnych nie mogą głosować osoby pozbawione praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, pozbawione praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
Cisza wyborcza
Cisza wyborcza zaczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, czyli osobiście lub przy pomocy wszelkich mediów nakłaniać do zagłosowania na konkretnego kandydata. Zabronione jest również zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy publikowanie sondaży. Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna (np. za podanie sondaży wyborczych przewidziana jest kara w wysokości od 500 tys. do miliona złotych).
Głosowanie przez pełnomocnika
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz osoby niepełnosprawne, mogą głosować przez pełnomocnika. Może nim być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba starsza lub niepełnosprawna lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika można złożyć w urzędzie gminy do 19 czerwca br.

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka