Gmina Chojnów

Aktualności

  • -

Urząd Gminy Chojnów informuje

Urząd Gminy Chojnów informuje, że w dniu 25 czerwca 2010 r. Rada Gminy Chojnów podjęła uchwałę nr XXIII.168.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości terenu Gminy Chojnów, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jednocześnie została uchylona uchwała nr XXX.184.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Zmiany te spowodowały, że od 1 września 2020 r. odpady z obszarów  niezamieszkałych z wyjątkiem terenów, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie zostały objęte gminnym systemem wywozu odpadów komunalnych. W związku z tym, od 1 września 2020 r. właściciele terenów niezamieszkałych obowiązani są zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów z podmiotem świadczącym usługi w zakresie ich odbierania.

Informujemy również, że dotychczas użytkowane pojemniki na odpady są własnością firmy REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kunicach, ul. Legnicka 14.

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka