Gmina Chojnów

Aktualności

  • logo RPO WP

Projekt aktywizacji osób wykluczonych zawodowo i społecznie - trwa rekrutacja

W związku z realizacją przez firmę "LUX CANDELE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA projektu na terenie woj. dolnośląskiego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie "Kontrakt na przyszłość", którego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,zamieszkujących województwo dolnośląskie.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.art-com.pl a, także w Biurze projektu, pod numerem tel. 570 148 322 (osoba do kontaktu – Paulina Miszczak).

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka