Gmina Chojnów

Aktualności

  • Wójt podpisuje umowę

Miliony na rozbudowę kanalizacji i wodociągów w Gminie Chojnów

Coraz więcej mieszkańców Gminy Chojnów może podłączać swoje domy do sieci kanalizacyjno - wodociągowej. Takie rozwiązanie jest nie tylko tańsze, ale i bezpieczne dla środowiska. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat samorząd przeznaczył na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej blisko 12 mln zł.

Samorząd Gminy Chojnów skutecznie realizuje ambitne plany związane z rozbudową kanalizacji i wodociągów. - Pomimo panującej pandemii COVID-19 nie zwolniliśmy tempa inwestowania w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną gminy – informuje Wójt Andrzej Pyrz. W ubiegłym roku zakończyliśmy trzy bardzo duże inwestycje, opiewające kwotę ponad 7 mln. zł.
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białej – część II” – wartość zadania 3.291.329,00 zł – pozyskane dofinansowanie 2.483.000,00 zł
• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Białej Kolonia i Kolonii Kołłątaja” – wartość zadania 3.493.338,00 zł – pozyskane dofinansowanie 1.624.186,00 zł
• „Przebudowa sieci wodociągowej w Witkowie” – wartość zadania 232.835,00 zł               
W bieżącym roku już rozpoczęły się prace nad kolejnymi kluczowymi inwestycjami mającymi na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chojnów. Dotąd rozstrzygnięto przetargi na:
• „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach” – wartość kontraktu 3.554.700,95 zł – pozyskane dofinansowanie 3.376.965,80 zł,
• „Przebudowę sieci wodociągowej w Witkowie” – wartość kontraktu 200.000,00 zł
• oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja - etap II "A, D" o wartości ok. 600.000,00 zł
Ponadto w pierwszym półroczu 2022 r. przeprowadzona zostanie procedura wyłonienia wykonawcy zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Ośrodku Wypoczynkowym w Rokitkach” – wartość zadania ok. 450.000,00 zł

Głównym celem zadań związanych z rozbudową kanalizacji i wodociągów jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego. Inwestycje przyczynią się także do podniesienia komfortu prowadzenia działalności gospodarczej.
- Inwestycje realizowane są głównie na terenach, na których aktualnie ścieki odprowadzane są do indywidualnych, bezodpływowych zbiorników – mówi wójt Andrzej Pyrz – Z uwagi na bardzo szybki rozwój gminy oraz wzrost liczby budynków mieszkalnych należy rozbudować system kanalizacji zbiorczej. Realizowane inwestycje umożliwią odprowadzenie ścieków z posesji do projektowanej kanalizacji, zamiast do istniejących, niekiedy nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, a także zapobiegają niekontrolowanym odprowadzeniem ścieków do wód gruntowych.
Na większość realizowanych w latach 2020-2022 przedsięwzięć wodno – kanalizacyjnych Gmina Chojnów skutecznie wnioskowała o środki pozabudżetowe, otrzymując dofinansowanie, które łącznie wynosi blisko 12 mln. zł. 

  • DSC_01411
  • DSC_0147
  • IMG-20210723-WA0001
  • IMG-20210723-WA0004

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
76 818 85 02

urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka