Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

  • domek dla owadów

Pomóż owadom miododajnym! Weź udział w konkursie na "Owadzi domek"!

Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej ogłasza konkurs „Owadzi domek”. 
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chojnów. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na 2 kategorie: uczniowie klas 1-4 oraz 5-8 szkoły podstawowej. 

Cele konkursu:

1. Wykonanie domku dla dzikich pszczół i innych owadów zapylających.
2. Ochrona różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających.
3. Zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko żyjących owadów, zwłaszcza zapylających.
4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, oraz ich rodzin poprzez wykorzystanie różnorodnych elementów przyrodniczych (patyki, szyszki, trzcina) do budowy domków dla owadów.
5. Kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci w wieku szkolnym.
6. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
7. Rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.
8. Integracja rodzinna poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz dziko żyjących owadów.

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Chojnów. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na 2 kategorie: uczniowie klas 1-4 oraz 5-8 szkoły podstawowej.
2. Każdy uczestnik tworzy zespół rodzinny (rozumiany, jako grupa osób (maks.4) w różnym wieku, która wspólnie wykonuje pracę). Zespół wybiera sobie dowolną nazwę, która będzie używana w celu łatwej identyfikacji i podaje ją w karcie zgłoszenia. 
3. Konkurs będzie polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu zespół rodzinny 1 konstrukcji zasiedlającej dla dzikich owadów zapylających. 
4. Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych (przyrodniczych) jak np.: trzcina, glina, drewno, siano, szyszki, patyki, kora, mech a także materiałów przeznaczonych do recyklingu. Można również wykorzystać inne materiały (także sztuczne), które zwiększą wyraz artystyczny oraz dekoracyjność pracy nie ograniczając funkcjonalności domków dla owadów.
5. Konstrukcja może mieć dowolny kształt.
6. Każda praca powinna mieć metryczkę z nazwą zespołu oraz klasą.
7. Konstrukcja musi być wykonana samodzielnie przez zespół rodzinny, nie może zostać zakupiona.
8. Wykonane w konkursie domki zostaną zainstalowane w parkach, ogrodach i na innych terenach należących do Urzędu Gminy.

 

Domki wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu), należy przysłać lub dostarczyć osobiście do 17 grudnia 2021 pod adres głównego organizatora.

 

Z

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka