Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

Zakończono realizację zadania “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W dniu 08.11.2021 r. zakończono realizację zadania “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I,  oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ww. zadanie Gmina Chojnów otrzymała dotację w wysokości 1 624 186,00 zł

Cel projektu: Rozwój gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonia Kołłątaja poprzez budowę kanalizacji sanitanrje oraz budowę sieci wodociągowej.

Zakres prac: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z dwiema przepompowniami. Projektowana kanalizacja sanitarna została poprowadzona wzdłuż istniejącej i nowej zabudowy jednorodzinnej w miejscowościach Kolonia Kołłątaja i Biała (Kolonia). Trasa sieci kanalizacji sanitarnej została poprowadzona w drogach gminnych, które zostały odtworzone do stanu pierwotnego po realizacji zadania. Zostały wykonane odgałęzienia w postaci przyłączy do przylegających posesji. Dodatkowo została wykonana sieć wodociągowa w celu zasilenia nowo powstałych działek budowlanych, jako przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej.


Efekty/wyniki operacji: W wyniku operacji wybudowano 5,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,232 km sieci wodociągowej. Dzięki zadaniu wzrósł poziom życia mieszkańców wsi Biała (Kolonia) i Kolonia Kołłątaja.

 

 

  • kanalizacja Biała
  • kanalizacja Biała
  • Kanalizacja Biała
  • Kanalizacja Biała
  • Kanalizacja Biała
  • kanalizacja Biała
  • kanalizacja Biała
  • Kanalizacja Biała

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka