Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

  • węgiel

WĘGIEL NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH W GMINIE CHOJNÓW

Gmina Chojnów, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy Gminy Chojnów będą mogli składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę od 7 listopada 2022 r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego, tj. które:
•    otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie został rozpatrzony ich wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
•    nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Koszt zakupu 1 tony węgla wynosić będzie maksymalnie 2 000 zł. Do ceny zakupu węgla nie wlicza się kosztów dowozu zakupionego węgla do odbiorcy końcowego. Punkty dystrybucji będą się znajdowały na terenie Gminy Chojnów.
Węgiel kamienny (groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
Wnioski można składać od 7 listopada 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, na parterze lub elektronicznie poprzez EPUAP.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka