Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

  • informacja bip

Ograniczenie zużycia energii w Urzędzie Gminy Chojnów - zmiana organizacji pracy urzędu!

W okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zobowiązani są do zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. 
Obowiązek ten wprowadza ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r., poz. 2127).
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie Wójt Gminy Chojnów, Zarządzeniem Nr 0050.105A.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. wprowadził następujące zasady funkcjonowania urzędu gminy.
Ograniczenie oświetlenia w częściach wspólnych do niezbędnego minimum.
Ograniczenie oświetlenia w pomieszczeń biurowych do niezbędnego minimum.
Wyłączanie oświetlenia na zewnątrz budynku oraz parkingu w godzinach nocnych.
Zrezygnowanie ze świątecznych iluminacji na zewnątrz budynku.
Skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy Chojnów oraz pracowników o 1 godzinę w okresie 27.12.2022 r. – 30.12.2022 r. (7.00 – 8.00)
Rezygnacja lub zmniejszenie czasu używania klimatyzacji w okresie letnim (do temp 24 C).
Niekorzystanie z urządzeń elektrycznych niebędących własnością Urzędy Gminy Chojnów.
Podejmowanie przez pracowników wszelkich działań, w tym zgłaszanie bezpośrednim przełożonym propozycji i rozwiązań, mających na celu zmniejszeni poboru energii elektrycznej.
Wójt Gminy Chojnów zobowiązał do wprowadzenia podobnych zasad jednostki organizacyjne Urzędy Gminy, gminne placówki oświatowe oraz instytucje kultury Gminy Chojnów.


W związku z powyższym informujemy, że w dniach 27.12.2022 r. – 30.12.2022 r. Urząd Gminy Chojnów czynny będzie od godziny 8.00. Za utrudnienia przepraszamy!

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka