Gmina Chojnów

Wszystkie aktualności

  • grafika - ruszyła dystrybucja węgla

Rozpoczęto dystrybucję węgla po preferencyjnej cenie (1 795,20 zł/tona) dla mieszkańców Gminy Chojnów.

Wójt Gminy Chojnów informuje, że od wtorku 13 grudnia Gmina Chojnów rozpoczęto dystrybucję węgla po preferencyjnej cenie 1 795,20 zł za tonę dla mieszkańców Gminy Chojnów.
Gmina Chojnów, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Z początkiem grudnia Gmina podpisała umowę z dwoma składami, które w imieniu samorządu będą dystrybuować węgiel dla mieszkańców.  Operatorami zadania są dwie firmy:
•    Przedsiębiorstwo  - Handlowo – Usługowe „BIS-KONTAKT” Janusz Zatwarnicki, Biała 121, 59-225 Chojnów, tel. 602 698 514
•    MAR – AUTO  - Marcin Parnacki, Gołaczów 35 A, 59-225 Chojnów, tel. 661 763 409   
- Węgiel został już dostarczony do operatorów. Na tę chwilę jest to produkt z polskich kopalni – informuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.  
Do zakupu węgla uprawniona jest osoba, która złożyła wniosek o zakup i otrzymała pozytywną weryfikację. Pracownik Urzędu Gminy Chojnów skontaktuje się mieszkańcami telefonicznie, według kolejności składania wniosków.  Podczas rozmowy telefonicznej pracownik wskaże kwotę, jaką należy uiścić oraz poda Informacje o dostępności i miejscu odbioru węgla. 
Po  otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, należy niezwłocznie wpłacić kwotę wskazaną w informacji na rachunek nr 18 8644 0000 0000 1384 2000 0470, przelewem lub w kasie Urzędu Gminy Chojnów (płatność kartą będzie możliwa po 21 grudnia 2022 r.).
Dokonując wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu i adres gospodarstwa domowego oraz rodzaj wybranego węgla, zgodnie ze złożonym wnioskiem.  Po dokonaniu wpłaty z potwierdzeniem zapłaty można się udać na wskazany skład węgla.
Węgiel można odebrać w wyznaczonym składzie po okazaniu dokumentu zakupu, własnym transportem lub transportem oferowanym przez skład (za dodatkową opłatą na rzecz składu).
Do 13 grudnia br. złożono 911 wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie. Mieszkańcy łącznie zadeklarowali chęć zakupu 2 122 ton surowca. 
Gmina Chojnów prosi mieszkańców o cierpliwość. Kontakt pracowników z wnioskodawcami następuje w chwili fizycznego dostarczenia opału na skład. Gmina zawiadamia mieszkańców o możliwości rozpoczęcia procedury zakupu węgla i odbioru z wybranego składu.

Przypomnijmy, do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego, tj. które:
•    otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie został rozpatrzony ich wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
•    nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Koszt zakupu 1 tony węgla wynosi  1 795,20 zł. Do ceny zakupu węgla nie wlicza się kosztów dowozu zakupionego węgla do odbiorcy końcowego. 
Zgodnie z przygotowanym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony do 31 grudnia br. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. 
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, na parterze lub elektronicznie poprzez EPUAP.

 

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka