Gmina Chojnów

Fundusze Unijne

  • WhatsApp Image 2022-08-10 at 10.25.43

Trwają prace termomodernizacyjne gminnych budynków oświatowych w Okmianach i Krzywej

Od lutego br. Gmina Chojnów realizuje zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Chojnów” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym: 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  • 7907

Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chojnów z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

23 lipca br. w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie zadań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przyznane środki trafią do trzydziestu beneficjentów z subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego.

Zakończono realizację zadania “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja

W dniu 08.11.2021 r. zakończono realizację zadania “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I,  oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ww. zadanie Gmina Chojnów otrzymała dotację w wysokości 1 624 186,00 zł

  • 2021-03-03 (1)

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)”

W związku z oszczędnościami, które udało się uzyskać w przetargu dotyczącym „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)” Gmina Chojnów zyskała możliwość budowy kolejnych etapów sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kolonia Kołłątaja.

  • 1

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)”

W dniu 16.06.2020 podpisano umowę z firmą Wodrol Teodor Świątecki na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała (Kolonia) oraz Kolonii Kołłątaja – etap I oraz budowa sieci wodociągowej dla wsi Biała (Kolonia)”.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka