Gmina Chojnów

Gospodarka odpadami

Od 1 marca 2020 r.  w Gminie Chojnów obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Według nowego Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Chojnów odpady komunalne należy segregować na 5 frakcji: papier, szkło, odpady biodegradowalne, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane.

 • -

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Dla nieruchomości zamieszkałych stawka wynosi:
–  30,00 zł za osobę, za miesiąc.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zobowiązany będzie do zapłaty dwukrotności  tej stawki, tj. 60,00 zł za osobę, za miesiąc.


W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację  z zaznaczeniem prowadzenia kompostownika.
Przykład obliczenia opłaty dla rodziny składającej się z 4 osób i prowadzących własny kompostownik:
(30,00 zł – 1,00 zł) x 4 osoby = 116,00 zł/ miesiąc.

 

 • -

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK prowadzony jest przez Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. Odpady zgromadzone w PSZOK odbierane są zgodnie z zawarta umową przez firmę Remondis Legnica Spółka z o.o., Ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Biała 118A

59-225 Chojnów


Godziny otwarcia:
Poniedziałek ZAMKNIĘTY
Wtorek 9:00 - 17:00
Środa 7:00 - 15:00

Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00

Sobota 9.00 - 13.00

Osoba do kontaktu :

Radosław Lipa – 601 280 045

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z Gminy Chojnów:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Komunalnik" Sp. z o.o.

ul. Św. jerzego 1A

50-518 Wrocław

Miejsce zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Chojnów:

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych - MBP:

 • ul. Zielona 1
  59-300 Lubin
 • ul. Rzeszotarska
  59-220 Legnica
 • ul. Krochmalna
  67-200 Głogów
   

Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - Kompostownia:

 • ul. Zielona 1
  59-300 Lubin
 • ul. Rzeszotarska
  59-220 Legnica

 • ul. Zielona 1
  59-300 Lubin

 • ul. Krochmalna
  67-200 Głogów
   

Składowisko – składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

 • Biechów
  67-200 Głogów
 • Ul. Rzeszotarska
  59-220 Legnica

 • Ul. Zielona
  59-300 Lubin

 • Trzebcz
  59-100 Polkowice
   

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Z terenu Gminy Chojnów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera Firma AG EKO ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin.


Stały punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Biała 118A
59-225 Chojnów


Godziny otwarcia:
Poniedziałek ZAMKNIĘTY
Wtorek 9:00 - 17:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sobota 9.00 - 13.00

Osoba do kontaktu :

Radosław Lipa – 601 280 045


Jednocześnie informujemy, że co roku Gmina organizuje dwie mobilne bezpłatne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka