Gmina Chojnów

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.

  • -

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) ścieki wymagane są następujące dokumenty

  • Dowód osobisty osoby uprawnionej do podpisania umowy
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny bycia właścicielem obiektu budowlanego , do którego ma być dostarczana woda i(lub) ścieki
  • Aktualny stan wodomierza
  • W przypadku zawierania umowy po raz pierwszy niezbędny będzie numer fabryczny licznika 

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka