Gmina Chojnów

Wyniki

  • -

Wyniki IV edycji GChBO

Wiemy już, które projekty zgłoszone w ramach IV edycji Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2019 roku.
W tej edycji GChBO można było wybierać spośród 37 projektów. Głosować mógł każdy mieszkaniec Gminy Chojnów wpisany do rejestru wyborców. W głosowaniu wzięły udział 1292 osoby.
– Bardzo dziękujemy mieszkańcom za to, że tak licznie zaangażowali się w tegoroczną edycję Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego – komentuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz. – Dzięki temu w naszej gminie kolejny raz będą realizowane projekty, które są potrzebne mieszkańcom i o które sami wnioskowali. To ubogaca naszą gminę i wzmacnia poczucie wspólnoty.
Tradycyjnie uhonorowane zostało zaangażowanie mieszkańców, którzy najaktywniej włączyli się w głosowanie, w związku z tym przyznano trzem miejscowościom, w których frekwencja wyniosła ponad 50% możliwość realizacji dodatkowego projektu:
•Jerzmanowice (Renowacja drzwi w świetlicy wiejskiej w Jerzmanowicach o wartości 12500,00 zł)
•Kolonia Kołłątaja (Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Kołłątaja o wartości 8000,00 zł),
•Dobroszów (Zagospodarowanie placu po remizie strażackiej oraz zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej
w Dobroszowie o wartości 9000,00 zł).

Projekty będą realizowane od kwietnia do końca 2019 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym protokołem wyników głosowania:
http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl/?c=854

  • alt:wyniki gchbo
  • alt: wyniki gchbo

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka