Gmina Chojnów

Zabytki

  • -

Kościół pw. Świętej Anny w Krzywej

Wzniesiony w 1714 r. na pozostałościach wcześniejszej budowli z lat 1325 – 1335, zniszczonej w czasie wojny 30 - letniej. Obecny kościół murowany, jednonawowy posiada dwie kondygnacje empor oraz wnętrze pokryte polichromowaną dekoracją roślinną i tematyką zaczerpniętej z dziejów Starego i Nowego Testamentu. Jest to przykład budowli sakralnych wznoszonych w czasie prześladowań religijnych protestantów, którzy mogli czuć się bezpiecznie na terenie księstwa legnicko – brzeskiego, gdzie panowała tolerancja wyznaniowa. Do niedawna we wnętrzu kościoła znajdowała się gotycka rzeźba  - Pieta z XV w. Była to piękna drewniana polichromowana figurka Matki Boskiej opłakującej trzymanego na kolanach martwego Jezusa Chrystusa. Zabytek został niestety skradziony. W dolnej partii muru wieży i fasady północnej kościoła zachowały się bardzo interesujące późnorenesansowe całopostaciowe płyty nagrobne z pierwszej połowy i lat pięćdziesiątych XVII w.

  • alt: fotografia przedstawiająca ruiny pałacu

Pałac w Pątnowie

Pałac zbudowano pod koniec XVIII wieku dla Ernesta Wolfganga von Rothkircha und Tracha. Ta rozległa, jednopiętrowa budowla wzniesiona została w stylu klasycystycznym. Typowymi elementami klasycystycznymi pałacu są wysokie okna (południowa fasada frontowa liczyła aż 11 osi okiennych), które dopełnione zostały atrapami, w celu zachowania harmonii budowli.
Najcenniejszym i robiącym największe wrażenie jest zachowany do dzisiaj portyk kolumnowy, wsparty na 6 kolumnach jońskich. Wewnątrz budynku (w całym prawym skrzydle) znajdowała się ogromna, dwukondygnacyjna sala balowa. Przed pałacem znajdował się parter ogrodowy na środku, którego usytuowana była okrągła fontanna. W późniejszym okresie parter ogrodowy zaadoptowano na polanę.
Przed budynkiem utworzono także park, w którym zasadzono platany klonolistne, dęby szypułkowe, sosnę wejmutkę, klon jawor oraz buki pospolite. Dzisiaj te drzewa są pomnikami przyrody, niektóre z nich liczą ponad 180 lat.
Według danych archiwalnych pałac został podpalony w czasie działań wojennych. Podczas pożaru runął dach, a następnie drugie piętro. Kolejnych zniszczeń dokonali rabusie oraz samoistna degradacja pod wpływem czynników atmosferycznych.

  • alt: Zdjęcie kościoła za rzeką

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Goliszowie

Kościół pojawia się w dokumentach historycznych od 1399 r. Z przełomu XIV i XV w. pochodzi główny jednonawowy korpus z wydzielającym się prostokątnym prezbiterium od wschodu oraz dolną murowaną partią wieży od zachodu zbudowaną na planie kwadratu. W 1731 r. kościół został znacznie przebudowany, zmieniając pierwotny – niewątpliwie gotycki charakter. Powiększono okna, zmieniając ich formę ze średniowiecznych ostrołukowych na barokowe o łukach eliptycznych i odcinkowych. Zmieniono dach kościoła, kryjąc go bardzo wysokim barokowym dachem mansardowym (łamanym). Średniowieczny korpus wieży zmieniono, nadbudowując ośmioboczną drewnianą kondygnację z pięknym trójstopniowym barokowym cebulastym hełmem z podwójnymi prześwitami. Hełm zdobi iglica z kulą i metalowa chorągiewka wiatrowa. Wewnątrz nawa przykryta jest drewnianym sklepieniem pozornym. Ołtarz główny i ambona stanowią cenne przykłady późnobarokowej snycerki.
Kamienne nagrobki wmurowane pionowo w zewnętrzne ściany kościoła, pochodzą z początków XVII w. Pierwotnie pokryte były polichromią. Na obrzeżach płyt zachowały się napisy wykute majuskułą w języku niemieckim. W sąsiedztwie kościoła znajduje się barokowa kaplica grobowa z XVII w. i neogotycki nagrobek rodziny Peschelów z symbolem złączonych dłoni i interesującym filozoficznym napisem: „Do zobaczenia”.

  • alt: Kościół przy drodze

Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Konradówce

 Klasycystyczny kościół św. Michała Archanioła (1829-1830), dawniej ewangelicki. Jest rok 1829. W Europie panuje ład wypracowany na Kongresie Wiedeńskim, którego strzeże Święte Przymierze. W Warszawie Car Mikołaj I koronuje się na Króla Polski, w Watykanie konklawe wybiera nowego papieża Piusa VII, a w Konradsdorf płonie drewniany kościół. Wkrótce potem mieszkańcy budują skromną, klasycystyczną świątynię - typowy kościół protestancki, w którym kazalnice połączono z ołtarzem głównym i umiejscowiono centralnie. Po wojnie ambona zostaje zdemontowana, a jej miejsce zajmuje obraz patrona świątyni św. Michała Archanioła.

  • alt: Zdjęcie kościoła za murem

Kościół pw. Św. Antoniego w Niedźwiedzicach

 Po raz pierwszy we wsi Niedźwiedzice świątynię wzmiankowano już w 1335 r., a niektóre źródła podają rok 1305. Oczywiście obecny kościół, to trochę późniejsza budowla, bo początki jego sięgają przełomu XV i XVI w. Po raz pierwszy przebudowany w latach 1517-1543, kiedy to dobudowano kruchtę po stronie południowej. Kościół w czasie swojego istnienia, był kilkukrotnie remontowany i modernizowany. Do renowacji doszło w 1820 r. następnie w 1913, kiedy to głównie odnowiono wieżę i dobudowano kruchtę zachodnią, czyli tą znajdującą się u podstawy wieży. Podczas zwiedzania świątyni warto zwrócić uwagę na sporą ilość krzyży pokutnych, których jest tu aż pięć i wszystkie są wmurowane w fasadę kościoła. Ciekawy ołtarz we wnętrzu to późnogotycki tryptyk z 1494 r. ze sceną Zdjęcia z Krzyża, ambona z końca XVI w. sylwetka Chrystusa otoczona jest klęczącymi męskimi postaciami w zbrojach – uważa się, że postać starca po lewej przedstawia wizerunek rycerza Bożywoja, fundatora ołtarza.

  • alt: Zdjęcie pałacu w parku

Zespół pałacowy w Niedźwiedzicach

Neorenesansowy pałac powstał tu w 1866 r. z inicjatywy Dorotheusa von Rotkirch und Trach, w miejscu starszego dworu o konstrukcji szkieletowej. Jest to budynek dwuskrzydłowy, na planie zbliżonym do „L”, z wieżą i przejazdem z bramą od zachodu oraz niższą, obszerną arkadową loggią od wschodu, dwukondygnacyjny, z bogatym detalem architektonicznym. Po 1945 r. rezydencja ulegała stopniowemu zniszczeniu, a od końca XX w. poddawana jest odbudowie. Za pałacem, od wschodu, sytuuje się rozległy folwark. Wokół, głównie od zachodu i południa, rozciąga się park krajobrazowy z trzeciej ćwierci XIX w., powstały poprzez adaptację i częściowe przekształcenie dawnych podmokłych łąk. Miał on dwa stawy, gęstą sieć nieregularnych ścieżek, dominował w nim leśny charakter. Większe polany znajdowały się przy pałacu oraz w części zachodniej i południowo-zachodniej. W północnej części znajdował się długi ogród warzywny. W początku XX w. liściasty drzewostan wzbogacono o gatunki iglaste, wzniesiono też przy ogrodzie warzywnym domek ogrodnika, wykorzystywany także jako oranżeria.

  • alt: Zdjęcie kościoła

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach

Pierwsze wzmianki o kościele w Okmianach pochodzą już z 1605 r. Obecny budynek pochodzi z 1771 r. i powstał w wyniku przebudowy dla parafii ewangelickiej starszego założenia oraz prac związanych z częściową likwidacją konstrukcji szkieletowej i dobudowania murowanej wieży w latach 1894-1897. Dach kościoła jest trzyspadowy. We wnętrzu zachowały się główny ołtarz wykonany w drewnie i malowany, utrzymany w formach barokowych z początku XVIII w., a także drewniana szafa organowa (prospekt) z tego samego okresu oraz empory i pierwotne fragmenty wyposażenia. W południowej ścianie świątyni zobaczyć można cztery piaskowcowe, barokowe płyty nagrobne z XVIII w.

  • -

Kościół pw. Narodzenie Św. Jana Chrzciciela Kościół w Pątnowie

Kościół w Pątnowie pojawił się po raz pierwszy w źródłach historycznych w 1362 i 1399 roku. Prawdopodobnie była to budowla drewniana. Obecny murowany kościół p. w. Św. Jana Chrzciciela, prawdopodobnie wzniesiony został na miejscu starego w 1705-1707 roku. Jest to skromna, jednonawowa barokowa budowla z wysoką wieżą od strony zachodniej. Wieżę wieńczy dwuczęściowy hełm przedzielony ażurowym prześwitem. Dzwon na wieży kościelnej w 1768 roku wykonał Gotthold Koerner. Ołtarz, utrzymany w stylu barokowym, pochodzi z ok. 1770 r., podobnie jak i reszta wystroju wnętrza. Także na ok. 1770 r. datuje się marmurowe epitafium – tablicę nagrobną. Skromny barokowy portal zakończony tympanonem pochodzi z 1707 r. W ścianach zewnętrznych kościoła zachowało się kilka płyt nagrobnych z XVIII i XIX wieku.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka