Gmina Chojnów

Nagrody w dziedzinie sportu

  • -

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe

Przypominamy, iż Wójt Gminy Chojnów zdecydował o możliwości przyznawania nagród dla mieszkańców gminy za wybitne osiągnięcia sportowe. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać m.in. nagrody dla sportowców i trenerów prowadzących szkolenie zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Przyznawanie nagród finansowych młodym reprezentantom szkół, zawodnikom klubów i stowarzyszeń sportowych oraz ich trenerom z terenu gminy Chojnów za wysokie wyniki i osiągnięcia sportowe ma być formą gratyfikacji za promowanie gminy Chojnów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Taka forma wsparcia finansowego dla zawodników i trenerów ma propagować rozwój sportu młodzieżowego w gminie oraz stymulować działania w kierunku osiągania coraz lepszych wyników we współzawodnictwie sportowym. Wójt i Rada Gminy w ten sposób pragnie docenić osoby, które z pełnym zaangażowaniem trenują i pracują z młodymi sportowcami, poświęcając swój wolny czas oraz nierzadko środki finansowe.

Informujemy, iż nastapiły zmiany w Regulaminie przyznawania nagród w dziedzinie sportu.

Nagrody mogą być przyznawane dla:

  1. osób fizycznych będących mieszkańcami gminy Chojnów osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach posiadających zarejestrowany polski związek sportowy.
  2. trenerów będących mieszkańcami gminy Chojnów i prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach posiadających zarejestrowany polski związek sportowy.

Nagrodę może otrzymać zawodnik biorący udział w zawodach organizowanych przez odpowiedni polski związek sportowy lub federację międzynarodową, w której zrzeszony jest odpowiedni polski związek sportowy, wpisanych do jego kalendarza i zgodnie z jego przepisami.

Nagrodę może otrzymać osoba, która uzyskała jeden z następujących wyników:

  1. zajęła 1-6 miejsce w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, znajdujących się w kalendarzu międzynarodowym lub osoba, która została powołana do reprezentacji Polski w roku składania wniosku o nagrodę – 1 500,00 zł 
  2. zajęła 1-3 miejsce w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży – 1000,00 zł.

Nagrodę w wysokości 1 000,00 zł można przyznać trenerowi, prowadzącemu szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wyniki o których mowa wyżej.

Wniosek o przyznanie nagrody składa się w Urzędzie Gminy Chojnów, w terminie do 31 grudnia każdego roku za dany rok a pobrać go można na stronie internetowej Gminy Chojnów.

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka