Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2017

  • -

Inwentaryzacja wybrobów zawierajacych szkodliwy azbest

Do 15 listopada 2017 r. potrwa aktualizacja ewidencji gospodarstw, na których terenie znajdują się materiały zawierające azbest. Aby skorzystać z programu dofinansowania jego usunięcia, należy wcześniej zgłosić naszą posesję do ewidencji. Odpowiednie formularze są dostępne w Urzędzie Gminy oraz na jej stronach internetowych.

Zasady aktualizacji:
    • Każdy mieszkaniec posiadający na swojej posesji azbest i chcący się ubiegać o jego utylizację może w Urzędzie Gminy w pok. 104 bądź telefonicznie pod numerem 76 – 8187908 wew. 49 sprawdzić, czy jego posesja jest ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z 2014 r.
    • W przypadku kiedy nie jest ujęta w inwentaryzacji, należy wypełnić załączoną ankietę i dostarczyć da do pokoju nr 104 w Urzędzie Gminy Chojnów. 
    • Podstawą utylizacji wyrobów zawierających azbest przez Urząd jest zinwentaryzowanie wyrobów zawierających azbest.
 
Termin składania ankiet upływa 15 listopada 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Radosław Lipa  76 818 79 08 wew. 49

 

 

Pliki do pobrania

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka