Gmina Chojnów

Aktualności - rok 2018

  • -

Podsumowanie akcji usuwania azbestu

Na przełomie lipca i sierpnia w Gminie Chojnów trwała akcja odbierania azbestu z gospodarstw domowych, które zgłosiły się do gminnego programu usuwania azbestu. Dziś możemy podsumować przeprowadzoną akcję i podliczyć, ile szkodliwej substancji udało się zneutralizować.

Azbest jest niebezpiecznym materiałem, który może bardzo zaszkodzić naszemu zdrowiu. Od lat 60 ubiegłego wieku, głównie z uwagi na niską cenę, był niezwykle popularnym budulcem. Kiedy odkryto kancerogenne właściwości azbestu, potrzeba jego usuwania z naszego otoczenia stała się koniecznością. Tylko w tym roku udało się odebrać od mieszkańców Gminy Chojnów 176 ton azbestu z 66 posesji. Wiele gospodarstw w Gminie Chojnów jest wciąż zainteresowanych dobrowolnym przekazaniem odpadów zawierających ten materiał do utylizacji. Chcemy sukcesywnie usuwać go z terenu Gminy Chojnów, dlatego zabezpieczyliśmy środki, aby w kolejnych latach kontynuować nasz program – komentuje Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.

Warto dodać, że mieszkańcy nie ponoszą kosztów demontażu i utylizacji materiałów azbestowych. Muszą jednak zadbać o budulec, którym go zastąpią. Najczęściej spotykanym tworzywem zawierającym azbest pozostają płyty eternitowe, które stanowią poszycie dachów budynków gospodarczych. Właśnie na nich najczęściej zastępuje się eternit innymi, powszechnie dostępnymi i bezpiecznymi pokryciami dachowymi. Łączny koszt tegorocznej akcji wyniósł dokładnie 77 731,37 zł, z czego 66 071,00 zł pochodziło z dotacji, jaką Gmina Chojnów otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za utylizację eternitu odpowiedzialna była firma Środowisko i Innowacje z Warszawy. W Urzędzie Gminy Chojnów już dziś trwają prace nad kontynuacją akcji. O szczegóły zapytaliśmy Radosława Lipę Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami – Akcja przyjęła się bardzo dobrze, dotarło do nas wiele sygnałów od zadowolonych mieszkańców. Mamy nadzieję na przeprowadzenie kolejnej akcji na jeszcze większą skalę – powiedział. Podobnie jak poprzednio o zakwalifikowaniu danego gospodarstwa decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wpis ewidencji gospodarstw, na których terenie znajdują się materiały zawierające azbest. O terminach i niezbędnych dokumentach z pewnością informować będziemy na łamach Wiadomości Gminy Chojnów.
 

  • 20988261_1956054334665093_3336368230987286901_o.jpg
  • 20988875_1956054184665108_7073850016698737497_o.jpg
  • 20989070_1956054221331771_2312770074559402571_o.jpg
  • 21083132_1956054264665100_3741745202935534575_o.jpg
  • -

wstecz

Kontakt

Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1,
59-225 Chojnów
tel. +48 76 818 85 02

e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl

Banery

Stopka